Monti Kör

Alessandro Monti mellszobra
Alessandro Monti mellszobra
(Debrecen, Déri Múzeum)

A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának Olasz Tanszéke fontosnak tartja, hogy az egyetemen végzett oktató és tudományos munka mellett Debrecen városával együttműködve erősítse az olasz kultúra jelenlétét. Az egyetem és a város sokszínű kulturális kínálatában elengedhetetlen az olasz kultúra jelenléte, amelynek a szakszerű közvetítésére az egyetemen felhalmozódott szaktudás kiváló lehetőséget nyújt. Ennek a kulturális szervező-közvetítő tevékenységnek az elvégzésére az Olasz Tanszék létrehozta a Monti Kört, amivel csaknem évszázados hagyományt újított fel.

Báró Alessandro Monti (1818–1854) ezredes 1849 májusában érkezett Debrecenbe, ahol Kossuth Lajos kormányzóelnök kinevezte a szervezés alatt álló olasz légió parancsnokává. Monti ezredes és a parancsnoksága alá rendelt mintegy 1100 főnyi légió hősiesen végigküzdötte a szabadságharcot, helytállásukat és példamutató önfeláldozásukat Kossuth Monti ezredeshez írt 1849. augusztusi levelének alábbi sorai is tanúsítják: „... a légió olyan rokonszenvét bizonyította Magyarország iránt, amelyre nemzetem mindig hálásan fog emlékezni.” Az olasz légió parancsnokának emlékét valóban különleges tisztelet övezte Debrecenben. Őt választotta névadójául a mintegy két évtizeden keresztül (1929–1947) működő olaszbarát egyesület, az olasz kultúrát gazdag és sokrétű programkínálattal terjesztő és az olasz–magyar barátságot előmozdító Monti Kör, amely a város olaszul beszélő értelmiségét tömörítette, és amelynek létszáma csaknem elérte a száz főt. A Kör meghívására érkezett Debrecenbe Alessandro Augusto Monti báró milánói egyetemi tanár, Monti ezredes unokája, aki 1935-ben nagyapja bronz mellszobrát adományozta a városnak, amely jelenleg is a Déri Múzeumban található. Az egykori parancsnok emléke máig él Debrecenben: 1929-től az ő nevét viseli a Burgundia és az Ötmalom utcák között húzódó Monti ezredes utca.

Legutóbbi frissítés: 2023. 10. 16. 15:24