Specializáció: Mediterrán Európa – újlatin kultúrák kreditlistája

Kód

Tárgy/kurzus

Óraszám/hét

Teljesítés

Kredit

Előfeltétel

Félév

III. félév

BTOL701BA

Alapszintű nyelvgyakorlat I.

2

gyj

2

3.

BTOL703BA

Nyelvfejlesztés I.

2

gyj

2

3.

BTOL705BA

A mediterrán Európa írott kultúrája I.

2

koll

3

3.

BTOL707BA

Művészetek a mediterrán Európában I.

2

gyj

2

3.

BTOL709BA

A mediterráneum az antikvitásban

2

koll

3

3.

IV. félév

BTOL702BA

Alapszintű nyelvgyakorlat II.

2

gyj

2

BTOL701BA

4.

BTOL704BA

Nyelvfejlesztés II.

2

gyj

2

BTOL703BA

4.

BTOL706BA

A mediterrán Európa írott kultúrája II.

2

koll

3

BTOL705BA

4.

BTOL708BA

Művészetek a mediterrán Európában II.

2

gyj

2

BTOL707BA

4.

BTOL710BA

A mediterrán Európa története I.

2

koll

3

BTOL709BA

4.

V. félév

BTOL711BA

Szövegértési és fordítási gyakorlat I.

3

gyj

3

BTOL702BA

5.

BTOL713BA

Nyelvfejlesztés III.

2

gyj

2

BTOL704BA

5.

BTOL715BA

Az újlatin nyelvek története

1

koll

2

BTOL706BA

5.

BTOL717BA

Kulturális emlékezethelyek

2

gyj

2

BTOL708BA

5.

BTOL719BA

A mediterrán Európa története II.

2

koll

3

BTOL710BA

5.

BTOL716BA

A mediterrán Európa társadalom- és gazdaságföldrajza

2

koll

3

BTOL710BA

5.

VI. félév

BTOL712BA

Szövegértési és fordítási gyakorlat II.

3

gyj

3

BTOL711BA

6.

BTOL714BA

Nyelvfejlesztés IV.

2

gyj

2

BTOL713BA

6.

BTOL720BA

A régió szerepe az EU-ban és a világban

2

gyj

2

BTOL716BA

6.

BTOL718BA

A régió mai kultúrájának változatai

2

gyj

2

BTOL717BA

6.

BTOL721BA

Nyelvi záróvizsga

 

 

2

 

6.

Összesítés

 

 

50

 

Legutóbbi frissítés: 2023. 10. 17. 08:16