Köszöntjük a honlapon!

A Debreceni Egyetem Olasz Tanszéke a magyar italianisztika kelet- és észak-magyarországi központja. Egyetemünkön már a két világháború között működött olasz tanszék, a neves olasz tudós, Gaetano Trombatore vezetésével. Miután ezt az ötvenes években megszüntették, az egyetemi italianisztika folytonosságát Bán Imre professzor Dante-kutatásai képviselték. A Kossuth Lajos Tudományegyetemen 1993-ban alakult meg ismét az Olasz Tanszék.

Valamennyi főállású oktatónk rendelkezik tudományos fokozattal és több önálló könyvvel. Oktatóink rendszeresen részt vesznek a hazai és olaszországi italianisztikai, olasz–magyar kapcsolattörténeti tudományos fórumokon, tartanak előadásokat olaszországi egyetemeken, publikálnak hazai és nemzetközi tudományos orgánumokban.

A tanszéken folyó képzés célja, hogy egyrészt a legtehetségesebb hallgatókat kitüntetett figyelemmel kövesse és segítse tudományos munkájukat, másrészt a munkaerőpiacon piacképes tudást kínáljon azok számára is, akiknek elengedhetetlen az olasz nyelv és kultúra magas színvonalú, széles körű ismerete, amelyet az idegenforgalomban, a gazdaságban, az államigazgatásban, a kultúra (műfordítás, könyvkiadás, művelődési menedzsment) területén tudnak kamatoztatni.

Meggyőződésünk, hogy a fejlődés útja a folyamatos változásokra reflektáló, innovatív képzések kidolgozása és bevezetése a különböző egységek oktatási-kutatási potenciáljának együttműködésével és hatékony kihasználásával. Ezt az elvet nem csak kari, egyetemi szinten kívánjuk követni, hanem a nemzetközi kapcsolatépítésben is. Tanszékünknek számos neves olaszországi egyetemmel van Erasmus-szerződése, amelynek keretében évente több vendégoktatót fogadunk, és amelynek köszönhetően valamennyi hallgatónk végezhet féléves ösztöndíjas részképzést Olaszországban.

Honlapunk arra szolgál, hogy jelenlegi és jövendőbeli hallgatóink alaposabban tájékozódhassanak tanszékünk képzéseiről, az oktatással kapcsolatos lehetőségekről és kötelezettségekről, továbbá oktatóink szakmai tevékenységéről.

Legutóbbi frissítés: 2023. 10. 17. 09:30