Dr. Pete László publikációs listája

 

I. Könyv

1. Külföldön idegen nyelven

 • Il colonnello Monti e la Legione italiana nella lotta per la libertà ungherese. Soveria Mannelli, 2003, Rubbettino. 280 o.

 

2. Magyarországon magyarul

 • Girolamo Savonarola, a költő, hitszónok és politikai gondolkodó. Italianistica Debreceniensis Jegyzetek 2. Debrecen, 1997, Kossuth Egyetemi Kiadó. 114 o.
 • Monti ezredes és az olasz légió a magyar szabadságharcban. Debrecen, 1999, Multiplex Media – Debrecen University Press. 268 o.

 • A szentévek története. Debrecen, 2000, Multiplex Media – Debrecen University Press. 143 o. (Társszerző: Giancarlo Cogoi)

 • Olaszország magyar katonája. Türr István élete és tevékenysége 1825–1908. Budapest, 2011, Argumentum. 247 o.

 • Garibaldi magyar parancsnokai. A Hadtörténeti Intézet és Múzeum Könyvtára. Budapest, 2013, HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum – Line Design. 192 o.

 

II. Szerkesztett kötet

1. Magyarországon magyarul

 • Girolamo Savonarola: Prédikációk Aggeus prófétáról. Értekezés Firenze város rendjéről és kormányzatáról. A Prédikációkat fordította: Száraz Orsolya. Szerkesztette, az Értekezést fordította, a jegyzeteket és a kísérő tanulmányt írta: Pete László. Máriabesnyő – Gödöllő, 2002, Attraktor. 328 o.
 • Gustavo Massoneri: Történelmi adalékok az 1848–49-es magyarországi függetlenségi háborúról. Massoneri munkáját fordította: Száraz Orsolya. A függelékben szereplő szövegeket fordította, a jegyzeteket és a kísérő tanulmányt írta: Pete László. Máriabesnyő – Gödöllő, 2006, Attraktor. 364 o.

 • Juvenilia II. Debreceni bölcsész diákkörösök antológiája. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2008. 374 o.

 • Juvenilia III. Debreceni bölcsész diákkörösök antológiája. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2010. 400 o.

 • Juvenilia IV. Debreceni bölcsész diákkörösök antológiája. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2011. 445 o.

 

III. Könyvfejezet

1. Külföldön idegen nyelven

 • Lajos Kossuth. In Lauro Rossi (a cura di): Giuseppe Garibaldi. Due secoli di interpretazioni. Gangemi Editore, Roma, 2010, 209–213. o.

2. Magyarországon magyarul

 • Girolamo Savonarola, a prédikátor és politikai gondolkodó. In Girolamo Savonarola: Prédikációk Aggeus prófétáról. Értekezés Firenze város rendjéről és kormányzatáról. A Prédikációkat fordította: Száraz Orsolya. Szerkesztette, az Értekezést fordította, a jegyzeteket és a kísérő tanulmányt írta: Pete László. Máriabesnyő – Gödöllő, 2002, Attraktor. 293–325. o.
 • Olasz katonák a magyar szabadságért. In Gustavo Massoneri: Történelmi adalékok az 1848–49-es magyarországi függetlenségi háborúról. Massoneri munkáját fordította: Száraz Orsolya. A függelékben szereplő szövegeket fordította, a jegyzeteket és a kísérő tanulmányt írta: Pete László. Máriabesnyő – Gödöllő, 2006, Attraktor. 343–361. o.

 • A magyar szabadságharc olasz vértanúja: Giovanni Baldini. In Vértanúk könyve. A magyar forradalom és szabadságharc mártírjai 1848–1854. Szerkesztette: Hermann Róbert. Budapest, 2007. 141–144. o.

 • A Risorgimento és Olaszország egyesítése. Másfél évszázad Risorgimento-interpretációi. In 150 éves az olasz egység. Szerkesztette: Molnár Anna, Andreides Gábor. Budapest, 2011. 154–173. o.

 

IV. Szakfolyóiratban megjelent tanulmány

1. Külföldön idegen nyelven

 • Il culto di Garibaldi in Ungheria. „Aspettiamo le rondini che arriveranno forse d’inverno...” In In Europa. Rivista di studi e di iniziativa europea 2007/1. 31–36. o.

 • Il culto di Garibaldi in Ungheria. In Camicia Rossa Anno XXVII - No 2 aprile-giugno 2007, pp. 27–28.

 • Gli Ungheresi nei Mille. In Rivista di Studi Ungheresi, nuova serie, n. 10 (2011), pp. 8–17.

 

2. Magyarországon idegen nyelven

 • La leggenda di Teodorico del Carducci. In Italianistica Debreceniensis VI., Debrecen, 1999. 135–146. o.

 • Gustavo Massoneri. Un capitano italiano nella guerra d’indipendenza ungherese. In Italianistica Debreceniensis VII.,
  Debrecen, 2000.
  194–205. o.

 • Quando non predico, io non posso vivere”. Le prediche di Girolamo Savonarola. In Italianistica Debreceniensis VIII.,
  Debrecen, 2001.
  7–31. o.

 

3. Magyarországon magyarul

 • Isten szeretete és az embertársak üdve”. Savonarola költészete. In Italianistica Debreceniensis II. Debrecen, 1995. 74–101. o.

 • Savonarola. In Hitel 1998/9. 100–105. o.

 • A megújulás prófétája – Girolamo Savonarola. In Tanítvány 1998/3. 48–53. o.

 • Az olasz légió Debrecenben (1849). In Debreceni Szemle 1999/3. 387–402. o.

 • Olaszbarát egyesület Debrecenben. A Monti Kör (1929–1947). In A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 2000–2001,
  Debrecen, 2001. 109–118. o.

 • A máglyától a glóriáig. In Vigilia 2002/8. 572–578. o.

 • A szicíliai vecsernyétől Mazziniig. A mafia szó eredete. In Italianistica Debreceniensis IX., Debrecen, 2002. 138–142. o.

 • Habemus papam! IX. Pius megválasztása. In Századok 2004. 3. szám, 705–718. o.

 • Türr István és a piemonti magyar légió 1848–1849-ben. In Hadtörténelmi Közlemények 2007/3. 924–941. o.

 • Magyar vér ömlött Itáliáért...” Türr István 1859-ben. In Hadtörténelmi Közlemények 2009/4. 1096–1116. o.

 • Arra kellett szorítkoznunk, hogy az osztrákot zaklassuk, a népben ébren tartsuk a forradalom szellemét…” Türr István 1850 és 1854 között. In Italianistica Debreceniensis XVII., Debrecen, 2010. 110–126. o.

 • Garibaldi magyar parancsnoka. Éber Nándor itáliai kalandozásai. In Múlt-kor 2013. tél, 98–103.

 

V. Gyűjteményes kötetben, konferenciakiadványban megjelent tanulmány

1. Külföldön idegen nyelven

 • L’eco e l’influenza della spedizione garibaldina in Ungheria. In Giuseppe Garibaldi liberatore globale tra Italia Europa e America. Atti del Convegno Internazionale. Genova, 30 Luglio 2007. Ancona, 2007, Affinità Elettive, pp. 177–185.

 • Aspettando Garibaldi in Ungheria. In Garibaldi: cultura e ideali. Atti del LXIII Congresso di storia del Risorgimento italiano. Cagliari, 11–15 ottobre 2006. Roma, 2008, Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, pp. 363–373.

 • I garibaldini ungheresi. In Unità italiana – Indipendenza ungherese. Dalla primavera dei popoli alla “finis Austriae”. A cura di Gizella Németh, Adriano Papo e Gianluca Volpi. Civiltà della Mitteleuropa. Collana di studi e documenti (fondata e diretta da Gizella Németh e Adriano Papo). N° 4. Associazione Culturale Italoungherese „Pier Paolo Vergerio”, Duino Aurisina, 2009, pp. 37–45.

 • Considero Garibaldi l’unico grande uomo della nostra grande epoca“. Giuseppe Garibaldi negli scritti di Lajos Kossuth. In Garibaldi nel pensiero politico europeo. Atti del Convegno di studi nel Bicentenario della nascita di Giuseppe Garibaldi (Genova 20-22 settembre 2007). A cura di Anna Maria Lazzarino Del Grosso. POLITEIA. Scienza e Pensiero 48. Firenze, 2010, Centro Editoriale Toscano, pp. 137–145.

 • La Legione ungherese contro il brigantaggio negli anni 1860. In Unità italiana e mondo adriatico-balcanico. A cura di Gizella Németh e Adriano Papo. Civiltà della Mitteleuropa. Collana di studi e documenti (fondata e diretta da Gizella Németh e Adriano Papo). N° 7. Associazione Culturale Italoungherese „Pier Paolo Vergerio”, Luglio Editore, Trieste, 2012, pp. 47–57.

 • Lo Spielberg ungherese. In L’alba dell’Europa liberale. La trama internazionale delle cospirazioni risorgimentali. A cura di Francesco Leoncini. Convegno Internazionale di Studi Storici, Museo della città di Brno, 28 settembre 2011. Rovigo, 2012, Minelliana, pp. 65–74.

 

2. Magyarországon idegen nyelven

 • La Legione ungherese in Piemonte (1849). In Italianistica Debreceniensis X., Debrecen, 2003. 170–179. o.

 • Il sangue Magiaro si è versato per l'Italia...” Stefano Türr nel 1859. In Ambra. Percorsi di italianistica. Anno VI, numero 6. Savaria – Szombathely, 2006. 236–247. o.

 • Il mito di Garibaldi in Ungheria. In Riflessi garibaldini. Il mito di Garibaldi nell’Europa asburgica. A cura di Fulvio Senardi. Istituto Giuliano di Storia, Cultura e Documentazione – Trieste-Gorizia. I Seminari di Pécs. Pécs, 2009, 59–68. o.

 • Carlo Zucchi e l’Ungheria. In Eruditio, virtus et constantia. Tanulmányok a 70 éves Bitskey István tiszteletére I–II. Szerkesztette: Imre Mihály, Oláh Szabolcs, Fazakas Gergely Tamás, Száraz Orsolya. Debrecen, 2011. I. 40–44. o.

 • In de periferie: het Napilotaanse Koninkrijk in de 17de eeuw. In Michiel de Ruyter en Hongarije. Acta Neerlandica. Bijdragen tot de Neerlandistiek Debrecen. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2011, 53–69. o.

 

3. Magyarországon magyarul

 • Habemus papam! IX. Pius megválasztása. In Pro Scientia Aranyérmesek IV. Konferenciája. Szeged, 1998. 26–31. o.

 • A királynő katonája. Türr István a krími háborúban. In A Balkán és a keleti kérdés a nagyhatalmi politikában. Budapest, 2005, Hungarovox Kiadó. 78–85. o.

 • Türr István Kossuth és Mazzini szövetségében. In Italianistica Debreceniensis XIII., Debrecen, 2006. 41–50. o.

 • A Frangepán-csapat. In A források bűvöletében. Ünnepi tanulmányok Katona Tamás 75. születésnapjára. Szerkesztették: Hermann Róbert – Zakar Péter. Szeged, 2007. 365–388. o.

 • A birodalom perifériáján: a Nápolyi Királyság a XVII. században. In Michiel de Ruyter és Magyarország. Szerk. Bitskey István és Pusztai Gábor. Debrecen, 2008, pp. 61–80.

 • Várjuk az fecskéket, de talán télen jönnek meg...” Garibaldi-várás Magyarországon az 1860-as években. In Italianistica Debreceniensis XV., Debrecen, 2008. 31–43. o.

 

VI. Ismertetés, recenzió

1. Magyarországon idegen nyelven

 • Simona Negruzzo: Theologiam discere et docere. La Facoltà Teologica di Pavia nel XVI secolo. In Nuova Corvina N. 5. (1999). 289–291. o. (Olasz nyelvű ismertetés.)

2. Magyarországon magyarul

 • Caterina Santoro: Gli Sforza. Milano, 1994. In Debreceni Szemle 1996/2. 286–289. o.

 • Újabb szempontok, törekvések, eredmények és összefoglalások a legfrissebb nemzetközi ókortörténeti kutatásokban. In KLIÓ 1996/2. (Társszerzőként.) 36–50. o.

 • Lucio Troiani: A kereszténység kezdetei. In KLIÓ 1996/3. 28–30. o.

 • Andrea Frediani: Róma ostromai a bizánci–gót háborúban. In KLIÓ 1996/3. 45–46. o.

 • Enrico Nassi: La massoneria in Italia. Roma, 1994. In Debreceni Szemle 1997/2. 295–298. o.

 • Gianluca Formichi: Az itáliai forradalom (1848). In KLIÓ 1997/2. 101–104. o.

 • Donato Mutarelli: A Serenissima bukása. In KLIÓ 1997/3. 78–80. o.

 • Lorenza Paolini – Alessandro Aquaviva: A Mussolini–ellenes merényletek. In KLIÓ 1997/3. 98–99. o.

 • Giuseppe Carlo Marino: A maffia története. In KLIÓ 1998/1. 38–46. o.

 • Lucy Riall: A risorgimento. In KLIÓ 1998/2. 29–33. o.

 • Franco Cardini: A zöld szín története és titkai. In KLIÓ 1998/2. 85–86. o.

 • Guido Rupigniè: Foglalkozása: összeesküvő. In KLIÓ 1998/3. 100–103. o.

 • Simona Negruzzo: Theologiam discere et docere. La Facoltà Teologica di Pavia nel XVI secolo. In Debreceni Szemle 1999/1. 141–142. o.

 • Paolo Brezzi: A szentévek története. In KLIÓ 2000/1. 32–35. o.

 • Giorgio Rumi: Vallás és haza. Vincenzo Gioberti, a politikai gondolkodó. In KLIÓ 2000/3. 96–100. o.

 • A Kossuth-emigráció olaszországi kapcsolatai 1849–1866 (Összeállította és a bevezető tanulmányt írta Nyulásziné Straub Éva). In Levéltári Szemle 2000. 4. szám. 64–67. o.

 • Olasz történelmi enciklopédia (XIX–XX. század) (Szerkesztette Bruno Bongiovanni és Nicola Tranfaglia). In KLIÓ 2001/2. 24–27. o.

 • Katalin Mellace: Fiumeiek az olasz és a magyar szabadságért. In KLIÓ 2004/3. 118–120. o.

 • Kazinczy István: Körösladány szülötte, Tüköry Lajos (1830–1860). A magyar szabadságharc főhadnagya, a törökországi emigráció őrnagya, az olasz egyesítés mártír ezredese. In Hadtörténelmi Közlemények 2006/2. 580–582. o.

 • Pasquale Fornaro: Türr tábornok, „a béke apostola”. In KLIÓ 2007/1. 129–130. o.

 • Massimo de Leonardis: Olaszország és hadserege. In KLIÓ 2007/2. 13–20. o.

 • Luigi Polo Friz: 1866. Una missione segreta di Lodovico Frapolli a Berlino. L’emigrazione ungherese. In Hadtörténelmi Közlemények 2010/3. 718–721. o.

 • Vida István Kornél: Világostól Appomatoxig. Magyarok az amerikai polgárháborúban. In Hadtörténelmi Közlemények 2012/3. 892–895. o.

 

VII. Egyéb publikációk

Fordítások:

 • Alberto Grilli: Cicero és egy alkotmány reménye. In Cicero öröksége (Szerk. Havas L.). Debrecen, 1995. 61–70. o.

 • M. T. Papalardo – L. Tóth: Gáborjáni Szabó Kálmán itáliai képei (részlet). In Gáborjáni Szabó Kálmán emlékkiállítás (Szerk. Masits L.). Déri Múzeum, Debrecen, 1997. Passim.

 • Giancarlo Cogoi: Lázongó évek. A történelmi kontextus. In Dario Fo a Nobel–díjas komédiás. Tőle, róla (Szerk. Madarász I.). Budapest, 1998. 117–126. o. (Társszerzőként.)

 • Giancarlo Cogoi: Modern Machiavelli-olvasatok. In Machiavelli öröksége (Szerk. Madarász I.). Budapest, 2000. 77–93. o.

 • Értekezés Firenze város rendjéről és kormányzatáról. In Girolamo Savonarola, a prédikátor és politikai gondolkodó. In Girolamo Savonarola: Prédikációk Aggeus prófétáról. Értekezés Firenze város rendjéről és kormányzatáról. A Prédikációkat fordította: Száraz Orsolya. Szerkesztette, az Értekezést fordította, a jegyzeteket és a kísérő tanulmányt írta: Pete László. Máriabesnyő – Gödöllő, 2002, Attraktor. 259–292. o.
 • Visszaemlékezések és naplók. In Gustavo Massoneri: Történelmi adalékok az 1848–49-es magyarországi függetlenségi háborúról. Massoneri munkáját fordította: Száraz Orsolya. A függelékben szereplő szövegeket fordította, a jegyzeteket és a kísérő tanulmányt írta: Pete László. Máriabesnyő – Gödöllő, 2006, Attraktor. 323–342. o.

 • Visioni d’Italia in 12 xilografie di Gáborjáni Szabó Kálmán. Debrecen, 2007, pp. 21.

 • Gyula Mikó: Il discorso funebre in latino di Martin Opitz tenuto in Transilvania. In Letteratura, politica e religione in Italia e in Ungheria (secc. XV–XVIII), a cura di István Bitskey, Amedeo Di Francesco, Orsolya Száraz. Edizioni dell’Orso, Alessandria, 2013, pp. 241–247.

 

Blue joomla theme by Template Joomla