Dr. Puskás István publikációs listája

Kötet:

 1. Távoli világok, Debrecen, Printart Press, 2015
 2. Herkules színpadán, Bp., Hungarovox, 2007

 

Könyvfejezet, könyvben megjelent tanulmány:

 

Idegen nyelven

 

1. Il fascino del fascismo. Copro, politica e identitá cultuale in Petrolio di Pier Paolo Pasolini= Il caso Moro. Memorie e narrazioni, szerk. Andea Cedola - Ugo Perolino, Roma, 2016

2. “I have seen the destruction of the faith and of knowledge”the Fall of Constantinople in the Letters of Enea Silvio Piccolomini Bysance et l’Ocident,szerk. Egedi-Kovács Emese, Eötvös Collegium Budapest, 2015

3. I corpi di Landolfini = Tre corone postmoderne: Landolfi, Manganelli, Tabucchi, a cura di Eny di Iorio – Franco Zangrilli, Caltanisetta-Roma, 2015, 65-84

4. Pasolini spettatore di televisione= Media allo specchio, a cura di Di Iorio Eny – Zangrilli Franco, Caltanisetta-Roma, 2014

5. La sfortuna di Aurelio Brandolini e del suo dialogo De comparatione rei publicae et regni= Letteratura, politica e religione in Italia e in Ungheria (secc. XV–XVIII), a cura di István Bitskey István, Di Francesco Amedeo, Száraz Orsolya, Alessandria, 2013, 13-26

5. Christians, Saracens, Greeks and Hungarians in the chivalric romance Angelica Innamorata = Byzance et l’Occident: rencontre de l’Est et de l’Ouestéd. Emese Egedi-Kovács, Bp., Collège Eötvös József, 2013, 223-232

6. Corti reali e corti immaginarie del poema cavalleresco Angelica innamorata= Dialogue des cultures courtoises, éd. Emese Egedi-Kovács, Bp., CollègeEötvös József, 2012, 237–252

7. Lo sguardo dello straniero. Le memorie di un garibaldino ungherese = Ilracconto del Risorgimento nell’Italia nuova, Napoli – Roma, Edizioni scientificheitaliane, 2011, 325–332

8. La cultura ungherese underground nella seconda metà degli anni Ottanta =Quei bellissimi anni Ottanta…, a cura di Gizella Nemeth Papo e Adriano Papo,Roma, Carocci, 2010, 170–178.

9. Aurelio Lippo Brandolini A Florentine Humanist at Matthias Corvinus’ Court= Matthias and his legacy, ed. by Attila Bárány, Attila Györkös, Debrecen,Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, 2009, 275–282

10. La Sirena del mar Adriatico = I turchi, gli Asburgo e l’Adriatico, a cura diGizella Nemeth e Adriano Papo, Duino Aurisina, Associazione culturale italoungheresePier Paolo Vergerio, 2007, 145–152

11. Plauto in Ungheria = L’umanesimo latino in Ungheria, a cura di AdrianoPapo e Gizella Nemeth Papo, Treviso, Cassamarca, 2005, 89–98


Magyar nyelven
 

13. Konstantinápoly panasza. Bizánc eleste a 15. Századi lamento-irodalomban= Mártirium és emlékezet, szerk. Fazakas gergely Tamás, Imre Mihály, Száraz Orsolya, Debrecen, 2015, 225-236

14. „A maradandóság városában a maradékomból élek” A nyolcvanas évek undergorund kultúrájának emlékezete Debrecenben= A magyar emlékezethelyek kutatásának elméleti és módszertani alapjai, szerk. S. Varga Pál, Száraz Orsolya, Takács Miklós, 2013, 111-123

15. Túl a tengeren. A Risorgimento és a Dél-problematika a mai olaszirodalomban = 150 éves az olasz egység, szerk. Andreides Gábor, MolnárAnna, Bp., Brozsek Kiadó, 2012, 174–185

16. Mohamed a sisakforgón (A korai észak-itáliai lovagregények iszlám-képe) =Eruditio, virtus et constantia: Tanulmányok a 70 éves Bitskey István tiszteletére, szerk. Imre Mihály, Oláh Szabolcs, Fazakas Gergely Tamás, SzárazOrsolya, Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011, I, 434–439

17. A túlélés stratégiái. Pavese és Pasolini parallel olvasatban = Cesare Paveseés Elio Vittorini. Életpályák célkeresztben, szerk. Dávid Kinga, Madarász Klára,Szeged, SZTE Olasz Nyelvi és Irod. Tansz. – Belvedere Meridionale, 2011, 74–80

18. Határrevízió: Leon Battista Alberti „Fatum et Fortuna” című dialógusa = Inmemoriam Gábor Hajnóczi, szerk. Nuzzo Armando, W. Somogyi Judit,Piliscsaba, PPKE BTK, 2009, 229–242

 

 

Tudományos folyóiratban megjelent tanulmányok:

 

Idegen nyelven

1.      La forza della distanza. Verga riscrive Boccaccio, Italianistica Debreceniensis XX, 2014, pp. 110-113

2.      Mondi distanti: Una rilettura in chiave post-coloniale de I vecchi e i giovani, Pirandelliana. Rivista Internazionale di Studi e di Documenti, 2014, 105-122

3.      Új kánonok. A Risorgimento és a nemzetállam mítosznak kritikája LuigiGuarnieri I sentieri del cielo című regényében, Italianistica Debreceniensis, XVII, 2010, 161–168

4.      Aurelio Lippo Brandolini. Un Umanista fiorentino alla corte di MattiaCorvino, Studia Historica Adriatica ac Danubiana, II/1, Duino Aurisina(Olaszország), 2009, 106–114

5.      Le prime rappresentazioni ungheresi delle opere del Mozart, Annuario2008–2009, Roma ARACNE – Római Magyar Akadémia, 2010, 572–578

6.      Monumento al Principe: Il dialogo „De reipubblicae et regni” di Aurelio LippoBrandolini umanista fironetino, Nuova Corvina, 20 (2008), 187–193

7.      Petrarca nella corte, Verbum, VII(2005), 1, 177–184

8.      Lo specchio d’Esopo. L’exemplum nella corte rinascimentale, Ambra, VI,2005, 137–144

Magyar nyelven

9.      Új kánonok. A Risorgimento és a nemzetállam mítosznak kritikája LuigiGuarnieri I sentieri del cielo című regényében, Italianistica Debreceniensis, XVII, 2010, 161–168

10.  Galeotto herceg Harmadik könyve. Egy példa az itáliai irodalomintertextuális kapcsolataira, Italianistica Debreceniensis XVI, 2009, 22–39

11.  Idegen földön. Verga, Szicília és a Risorgimento mítosza, ItalianisticaDebreceniensis XV, 2008, 183–187

12.  Humanisták a fejedelmi udvarban, Létünk (Vajdaság, Szerbia), 2008/2,21–28

13.  A hegyről és a városról, Italianistica Debreceniensis XIV, 2007, 16–40

14.  Giacomo Leopardi, az utolsó humanista, Italianistica Debreceniensis XIII,2006, 93–104

15.  Esopus tükre, Italiansitica Debreceniensis XI, 2004, 60–97

16.  A reneszánsz poétikai hagyomány továbbélése Alfieri műveiben,Italianistica Debreceniensis X, 2003, 123–127

17.  A pásztorjáték születése, Italianistica Debreceniensis VIII, 2001, 32–42

18.  Palotaforradalom, Italianistica Debreceniensis VI, 2000, 33–43

19.  Orfeusz mesél, Italianistica Debreceniensis IV, 1998, 39–58

20.  Világkonstrukció a Dekameronban, Italianistica Debreceniensis II, 1995,44–57

 

Recenziók:

 

 1. Baldassare Castiglione, Az udvari ember, Kalligram, 2009. július–augusztus, 155–156
   
 2. Vittorio Alfieri életműve, Kalligram, 2006. szeptember–október, 144–146
   
 3. Selva del vario narrare, Helikon, 2005/3, 380–381
   
 4. Il perfetto capitano, Helikon, 2005/3, 378–379
   
 5. L`immagine del Duca, Helikon, 2004/1–2, 284–285
   
 6. Poliziano: Stanzák, Orfeusz meséje, Kalligram, 2004. május, 147–148
   
 7.  A magyar kultúra és a kereszténység, Debreceni Szemle, 1999/4, 625–627
   
 8.  La Bibbia al rogo, Helikon, 1999/3–4, 461–462
   
 9. Barokk színház-barokk dráma, Helikon, 1999/1–2, 301–302
   
 10. La letteratura romanza medievale, Helikon, 1998/4, 593–595

 

 

Műfordítások

 1. Pier Paolo Pasolini, Olaj, Kalligram Kiadó, Pozsony-Budapest, 2015
   
 2. Pier Paolo Pasolini, Olaj (részlet), Kalligram, 2015. szeptember
   
 3. Pier Paolo Pasolini, Utcakölykök, Kalligram Kiadó, Pozsony–Budapest, 2009
   
 4. Alberto Moravia, Belső élet (részlet), Kalligram, 2009. február, 51–55
   
 5. Pier Paolo Pasolini, Utcakölykök (részlet), Kalligram, 2009. február, 56–67
   
 6. Aldo Busi: A tökéletes gentlemanus kézikönyve (részletek), Kalligram, 2004. augusztus, 114–129
   
 7. Giovanni della Casa, Galateo, Bp., Eötvös József Kiadó, 2003
   
 8. Emanuele Tesauro, Arisztotelészi látcső (részlet) = Retorikák a barokk korból, a szemelvényeket vál., a kötetet szerk. és a zárótanulmányt írta Bitskey István, Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2003 [Csokonai könyvtár, Források (Régi kortársaink), 10] 2003, 205–218
   
 9. Dario Fo, Passio = Dario Fo a Nobel-díjas komédiás, Bp., Eötvös Kiadó, 1998, 25–29
   
 10. Ugo Foscolo, Jacopo Ortis utolsó levelei, Bp., Eötvös Kiadó, 1997. Giovanni della Casa, Galateo, Palimpszeszt, 1997, http://magyarirodalom.elte.hu/palimpszeszt/07_szam/11.htm.

 

 

Kutatói blog:

olaszirodalom.blog.hu

pasolini.blog.hu

 

Blue joomla theme by Template Joomla