Dr. Madarász Imre publikációs listája

Önálló kötetek

 

  1. Kölcsey, Eötvös, Madách

        Pannon Könyvkiadó, 1989, 68

 

  2. A „zsarnokölő” Alfieri

        Pannon Könyvkiadó, 1990, 74

 

  3. „Zengj, hárfa!”

     Tanulmányok a magyar felvilágosodás és reformkor lírájáról (Verselemzések)

        Rovó-kiadványok, 1990

        2. kiadás: Országos Pedagógia Könyvtár és Múzeum, 1990, 69

 

  4. Manzoni

        Rovó-kiadványok, 1991, 125

 

  5. A megírt élet

      Vittorio Alfieri Vita című önéletrajzának elemzése

        Rovó-kiadványok, 1992, 141

 

  6. Mazzini, az Apostol

        Nemzeti Tankönyvkiadó, 1992, 140

        2. kiadás: 1993

 

  7. Az olasz irodalom története

        Nemzeti Tankönyvkiadó 1993, 464

        2.–4. kiadás: 1994

        5. kiadás: Eötvös József Könyvkiadó, 1998, 312

        6. kiadás: Attraktor Könyvkiadó, 2003, 357

 

  8. Az Alpokon innen és túl…

      A francia forradalom hatása az olasz irodalomra

        Nemzeti Tankönyvkiadó, 1995, 194

 

  9. Olasz váteszek

      Alfieri, Manzoni, Mazzini

        Eötvös József Könyvkiadó, 1996, 250

 

10. Kalandozások az olasz Parnasszuson

      Italianisztikai tanulmányok

        Eötvös József Könyvkiadó, 1996, 153

 


11. „Titus íve alatt”

      Az antik Róma öröksége az olasz felvilágosodás és romantika irodalmában

        Eötvös József Könyvkiadó, 1998, 146

12. „Az emberélet útjának felén”

      Italianisztika jelen időben

        Eötvös József Könyvkiadó, 1999, 129

 

13. Századok, könyvek, lapok

      Magyar és világirodalmi tanulmányok

        Hungarovox Kiadó, 1999, 131

 

14. Letérés

      Történet a múlt évezredből (Regény)

        Hungarovox Kiadó, 2000, 78

        2. kiadás: 2002, 133

 

15. „Kik hallgatjátok szerteszórt dalokban…”

      Olasz klasszikusok – mai olvasók

        Hungarovox Kiadó, 2000, 105

 

16. „Költők legmagasabbja”

      Dante-tanulmányok

        Hungarovox Kiadó, 2001, 111

 

17. Az érzékek irodalma

      Erotográfia és pornográfia az olasz irodalomban

        Hungarovox Kiadó, 2002, 215

 

18. „Örök megújhodások”

      Születés, újjászületés, feltámadás az olasz irodalomban

         Hungarovox Kiadó, 2003, 200

 

19. Vittorio Alfieri életműve felvilágosodás és Risorgimento, klasszicizmus és romantika között

         Hungarovox Kiadó, 2004, 517

 

20. Irodalomkönyvecske

         Hungarovox Kiadó, 2005, 100

 

21. „Legendák ébredése”

     Karczag György, az ismeretlen remekíró

         Hungarovox Kiadó, 2005. 103

 

22. Romanitas alfieriana

     e altri saggi sulla letteratura italiana e sui rapporti letterari italo-ungheresi

          DelleCarte, Roma, 2006, 129

 

23. Halhatatlan Vittorio

     Alfieri utóélete: kultusz és kritika

          Hungarovox Kiadó, 2006, 158


24. Antiretró

     Portrék és problémák a pártállami korszak irodalmi és tudományos életéből.

          Hungarovox Kiadó, 2007, 200

 

25. Kultusz, vita, feledés

     Olasz irodalom- és kultúrtörténeti tanulmányok

            Hungarovox Kiadó, 2008, 224

 

26. A legfényesebb századforduló

      Tanulmányok a XVIII–XIX. század olasz irodalmáról

            Hungarovox Kiadó, 2009, 226

 

 

Műfordításkötetek

 

1. Cesare Beccaria: A bűnökről és a büntetésekről

         Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, 1989, 108

         2. kiadás: Eötvös József Könyvkiadó 1998, 74

         (bevezető tanulmánnyal, jegyzetekkel)

 

2. Sade márki: Párbeszéd egy pap és egy haldokló között

         DDU-kiadás, 1989

         (előszóval), 17

 

3. Giuseppe Ungaretti: Hajótöröttek öröme. Válogatott versek

         Rovó-kiadványok, 1989

         (előszóval), 32

 

 

(Műfordítások még az alábbi kötetekben:

 

 

5 vers Giuseppe Ungaretti: Mérték és titok, Kráter Műhely Egyesület, 1993, 11., 14., 29., 30., 35.

 

2 vers Salvatore Quasimodo: Föld, Kráter Műhely Egyesület, 1994, 13., 55.

 

54 fordítás Az olasz irodalom antológiája, l. ott

 

14 vers A Nagy Háború emlékezete, l. ott)

 


Antológiák

(Nemzeti Tankönyvkiadó)

 

 

1. Antologia dell’Illuminismo italiano

       1993

       2. kiadás: 1995, 412

 

2. Antologia della letteratura romantico–risorgimentale

      1993

      2. kiadás: 1995, 314

 

3. Antologia della letteratura italiana medioevale e preumanistica

      1995, 342

 

4. Antologia della letteratura italiana umanistica e rinascimentale

      1995, 571

 

5. Az olasz irodalom antológiája

      1996, 793

 

Szerkesztett könyvsorozatok, kötetek, folyóiratok

Italianistica Debreceniensis Évkönyvek

(Kossuth Egyetemi Kiadó)

 

 

   I., 1993–1994, 188

  II., 1995, 253

 III., 1996, 214

 IV., 1997, 210

  V., 1998. Vig István: A magyarországi italianisztika bibliográfiája (előszóval), 235

 VI., 1999, 235

VII., 2000, 295

VIII., 2001, 293

  IX., 2002, 189

   X., 2003, Alfieri 2003 209

  XI., 2004, 279

 XII., 2005, Fogarasi Miklós: Neologismi e storia delle ideologie nell'Illuminismo in Italia

         (előszóval) 278

XIII., 2006, Mazzini 2005, 147

XIV., 2007, 263

XV., 2008, Garibaldi 2007, 198

XVI., 2009, 207

XVII., 2010, Risorgimento 2009, 237

 

Italianistica Debreceniensis Monográfiák

(Nemzeti Tankönyvkiadó)

 

 

1. Madarász Imre: Az Alpokon innen és túl…, l. ott.

2. Bitskey István: Hungariából Rómába, 1996, 268

3. Jászay Magda: A kereszténység védőbástyája olasz szemmel, 1996, 335

 

 

Italianistica Debreceniensis Jegyzetek

(Kossuth Egyetemi Kiadó)

 

 

1. Giancarlo Cogoi: Lineamenti di storia del Risorgimento italiano, 1997, 166

2. Pete László: Girolamo Savonarola, a költő, hitszónok és politikai gondolkodó, 1997 (előszóval)     114, (7–8.)

3. Sztanó László: La fonologia in Italia, 1998, 109

4. Giancarlo Cogoi: Lineamenti di storia del Regno d’Italia, 1998, 293

 

Felfedezett Klassszikusok

(Nemzeti Tankönyvkiadó)

 

 

  1. Batsányi János összes költeményei, 1993, 2.–3. kiadás: 1994 (előszóval), 187 (5.)

  2. Christian Friedrich Hebbel: Tragédiák, 1994 (bevezető tanulmánnyal), 131 (5–8.)

  3. A Nagyúr. Öt Attila-dráma, 1994, 448

  4. Vittorio Alfieri: Tragédiák, 1994 (bevezető tanulmánnyal), 122, (5–14.)

  5. Az utolsó fátyol. Huszadik századi olasz versek, 1994, 83

  6. Tompa Mihály összes költeményei I–II. 1994, 449 + 598

  7. Chares d’Orléans: Dalok, rondók, balladák, 1994, 76

  8. Alphonse de Lamartine: Búcsú a tengertől, 1994, 91

  9. Madách Imre összes drámái I–II. 1994, 344 + 373

10. Ludovico Ariosto: Az eszeveszett Orlando I–II. 1994 (bevezető tanulmánnyal), 1275 (5–20.)

11. Arisztophanész: Lüszisztraté, 1995, 97

12. François Rabelais: Pantagruel, 1995, 226

13. Szentjóbi Szabó László összes művei, 1995, 349

 

 

Eötvös Klasszikusok

(Eötvös József Könyvkiadó)

 

 

  1. (1) Torquato Tasso: A megszabadított Jeruzsálem, 1995 (bevezető tanulmánnyal), 351,
       (5–16.)

  2. (3) Ludovico Ariosto: Szatírák, 1996 (bevezető tanulmánnyal), 124, (5–9.)

  3. (5) Giosue Carducci: Barbár ódák, 1996, 153

  4. (10) Dante Alighieri: Az új élet, 1996 (bevezető tanulmánnyal, jegyzetekkel), 106 (5–14.,
      104–105.)

  5. (11) Ugo Foscolo: Jacopo Ortis utolsó levelei. Versek. A síremlékek, 1997

      (bevezető tanulmánnyal, jegyzetekkel), 115 (5–15., 111–114.)

  6. (12) Eugenio Montale: Naplók – versek, 1996, 48

  7. (14) Giovanni Pascoli: Messzi ünnep, 1998 (bevezető tanulmánnyal), 155, (5–11.)

  8. (18) Giacomo Leopardi: Rövid erkölcsi írások, 1998, 189

  9. (19) Dario Fo, a Nobel-díjas komédiás. Tőle, róla, 1998 (előszóval, tanulmánnyal), 159 (7.,
       128–133.)

10. (20) Cesare Beccaria: A bűnökről és a büntetésekről, 1998

      (fordítás bevezető tanulmánnyal, jegyzetekkel), 74

11. (30) Giovanni Verga: A lagúnákon – Camillo Boito: Érzelem, 1999 (bevezető tanulmánnyal),
       86 (5–8.)

12. (36) Giacomo Leopardi: Gondolatok, 1999, 117

13. (37) A Nagy Háború emlékezete. Az első világháború a magyar és a világirodalomban, 2000

      (válogatás előszóval), 188 (7–10.)

14. (49) Pietro Aretino: Beszélgetések, avagy a Hat nap, 2002 (bevezető tanulmánnyal), 256
       (7–11.)

15. (51) Új élet, új stílus. Középkori olasz költők művei, 2002

      (bevezető tanulmánnyal, jegyzetekkel), 141 (7–11.)

16. (55.) Torquato Tasso: Aminta. Szerelmes versek, 2002, 313

17. (56.) Vittorio Alfieri: Saul. Második Brutus, 2002

       (bevezető tanulmánnyal) (7–11.)

18. (59.) Ludovico Ariosto: Öt ének, 2003, 226

19. (62.) Giovanni Della Casa: Galateo, avagy a viselkedésről, 2003

       (bevezető tanulmánnyal, jegyzetekkel), 95 (5–10.)

20. (63.) Angelo Poliziano: Stanzák – Orfeusz története, 2003, 137

21. (72.) Giosue Carducci: Jambusok és epodoszok – Másféle rímes versek, 2006, 364

22. (73.) Matteo Maria Boiardo: Orlando szerelemre lobbanása (A szerelmes Orlando), 2006, 848

23. (82.) Vittorio Alfieri: Versek, 2007 (bevezető tanulmánnyal), 146 (11–22.)

 

 

Kráter Klasszikusok

(Kráter Műhely Egyesület)

 

 

1. F. M. Dosztojevszkij: Kell-e nekünk Európa?, 1999, 193

2. Johannes V. Jensen: A király bukása, 2000, 324

3. F. M. Bain–Baktay Ervin: Holdsarló, 2000, 148

4. Meister Eckhart: Tizenöt német beszéd, 2000, 224

5. Flannery O’Connor: Alig akad ma jó ember. 10 novella, 2002, 317

6. Aglaja Veteranyi: A gyermek a forró puliszkába esett, 2003, 195

 

 

Italianistica Hungarica

(Attraktor Könyvkiadó)

 

 

1. Madarász Imre: Az olasz irodalom története 6. kiadás, l. ott

2. Ferdinandy Mihály: Itália és az északi ember, 2004 (utószóval), 226 (223–224.)

3. Katona Gábor: Beatricétől Laviniáig, 2006, 242

4. Angelo Firenzuola: A női szépségről, 2010, 115

 

 

Hungarovox Kiadó

 

  1. Szappanos Gábor: Apokrif történetek, 1999, 86 (fülszöveggel)

  2. Delbó Rita: Olasz utazók a reformkori Magyarországon, 2000, 59

  3. Machiavelli öröksége, 2000

      (előszóval, két tanulmánnyal), 101 (7–20, 95–99.)

  4. Bodnár Erzsébet: Oroszország a 18–19. században, 2000, 157

  5. J. Suba Ágoston: Az én 70 évem, 2001 (előszóval, (fülszöveggel), 235 (5–6.)

  6. Sándor Csoóri: Così mi veda chi vuol vedermi, 2002, 144

  7. Tusnády László: Kortársunk, Kossuth Lajos, 2002

       (előszóval), 127 (7–9.)

  8. Szerelem és nemes szív. Olasz költők versei Baranyi Ferenc fordításában, 2003

       (előszóval, fülszöveggel) 294 (5–6.)

  9. Franco Cajani: A csoda parafrázisa, 2005, 158

10. László Kaiser: Fra fiamme e fuochi, 2006, 40

11. Szabó Tibor: A sokszólamú Dante, Hungarovox Kiadó, 2006, 146

12. Kaposi Márton: Élő középkor és halhatatlan reneszánsz, 2006, 352 (fülszöveggel)

13. Kaposi Márton: Magyarok és olaszok az európai kultúrában, 2007, 315 (fülszöveggel)

14. Puskás István: Herkules színpadán. Egy humanista, egy fejedelem és a reneszánsz színház

       születése Itáliában, 2007, 245 (fülszöveggel)

15. Tombi Beáta: Ugo Foscolo recepciója a XX. században, 2007, 275 (fülszöveggel)

16. Hegyi Béla: Éhe a szeretetnek. Följegyzések a nyolcvanas évekből, 2008, 413 (fülszöveggel)

17. Czigány György: Az elsüllyedt katedrális – La cattedrale naufragata, 2008, 40

18. Bodnár Erzsébet: A keleti kérdés és a Balkán az orosz külpolitikában a 19. század

      első felében, 2008, 223

19. Tusnády László: A csönd. Válogatott versek – Il silenzio. Poesie sclelte, 2009,

      (előszóval, fülszöveggel), 107 (5–7.)

20. Tusnády László: Kazinczy küldetése – La missione di Kazinczy 2009

      (előszóval, fülszöveggel), 106 (5–7.)

21. Curzia Ferrari: „Csönd Istene, tárd ki a magányt” Salvatore Quasimodo megszenvedett hite

      2010 (előszóval, fülszöveggel), 248 (5–6.)


Európa Könyvkiadó

 

1. Dante Alighieri: Pokol, 1992 (kísérő tanulmánnyal, jegyzetekkel) 2. kiadás: 1999, 3. kiadás:
     2003, 4. kiadás: 2006, 216 (159–212.)

2. Giovanni Boccaccio: Dekameron, 1992 (kísérő tanulmánnyal, jegyzetekkel) 2. kiadás: 2000,
     3. kiadás: 2003, 4. kiadás: 2006, 173 (153–172)

3. Carlo Goldoni: Vígjátékok, 1992 (kísérő tanulmánnyal), 343 (333–342)

 

 

Egyéb kötetek

 

  1. V. Tóth László: Dosztojevszkij-hőstípusok, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1993, 111

  2. Tusnády László: Arany és Tasso, Eötvös József Könyvkiadó, 1999 (előszóval), 117 (7–8.)

  3. Simon Gyula: Ariosto és eposza, Eötvös József Könyvkiadó, 1999, 246

  4. Corrado Calabrò: A feladó ismeretlen, Széphalom Könyvműhely, 2000, 110

  5. Bondor Gyula: Az ürömi svábok kálváriája 1946, 2001 (utószóval), 129 (124–127.)

  6. Baranyi Ferenc: Europarnasszus. Válogatott műfordítások, K.u.K. Könyvkiadó, 2001

      (előszóval), 223 (5–6.)

  7. Lorenza Franco: Meghatározatlan, Széphalom Könyvműhely, 2001, 110

  8. Simon Gyula: Carducci költészete, Eötvös József Könyvkiadó, 2002, 132

  9. Girolamo Savonarola: Prédikációk Aggeus prófétáról, Attraktor, 2002, 327

10. Franco Cajani: A dal történelem lesz, Széphalom Könyvműhely, 2003, 118

11. Határsávok, Berzsenyi Dániel Főiskola, 2003, 211

12. 21. századi enciklopédia. Világirodalom, Pannonica Kiadó, 2004, 486

      (kötetszerkesztés tanulmánnyal, szócikekkel), 486 (55–71., 255–256., 272–274., 290–291.,

      318–319., 330–332., 367–369.)

13. A Nibelung-ének, Attraktor, 2004, 446.

14. Tusnády László: Torquato Tasso, Eötvös József Könyvkiadó, 2005 (előszóval). 518 (7–8.)

15. Karczag György: A kihívott démon, Attraktor, 2005 (utószóval), 187 (182–187.)

16. Karczag György: A trónon harmadik, Attraktor, 2006 (utószóval), 250 (247–250)

17. Tusnády László: Janus Pannonius tavasza, Eötvös József Könyvkiadó, 2006 (előszóval),

      53 (7–8)

18. Szappanos Gábor: Ajándéknapok a túlvilágról, Kráter Műhely Egyesület, 2007

      (utószóval) 110 (108–110.)

19. Corrado Calabrò: A hitetlen angyal, Széphalom Könyvműhely, 2007, 239

20. Karczag György: Zúgó nyilak, Attraktor, 2008, (utószóval), 361 (357–360)

21. Szappanos Gábor: Csőregh Márton válogatott szenvedései, Kráter Műhely Egyesület, 2008

      (utószóval) 134 (131–134.)

22. Karczag György: A csillagok szeme. Fantasztikus írások, Attraktor, 2009 (utószóval),

      221 (217–220)

23. Karczag Ákos–Szabó Tibor: Erdély, Partium és a Bánság erődített helyei, Semmelweis Kiadó,       Budapest, 2010, 758

24. Bernáthné Vámosi Judit – Dr. Nyitrai Tamás: Giro d’italiano. Olasz nyelvkönyv 1.

      Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2010, 116

25. Bernáthné Vámosi Judit – Dr. Nyitrai Tamás: Giro d’italiano. Olasz munkafüzet 1.

      Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2010, 128

Nuova Corvina

(Istituto Italiano di Cultura per l’Ungheria)

 

  1. 1998/4

  2. 1999/5

  3. 1999/6

  4. 2000/7

  5. 2000/8

  6. 2001/9

  7. 2002/10

  8. 2002/11

  9. 2002/12

10. 2003/13

11. 2003/14

12. 2004/15

13. 2004/16

14. 2006/17

15. 2006/18

16. 2007/19

17. 2008/20

18. 2009/21

Polisz (PoLíSz)

(Kráter Műhely Egyesület)

 

  1. 1999/45

  2. 1999/46

  3. 1999/47

  4. 1999/48

  5. 1999/49

  6. 1999/50

  7. 2000/51

  8. 2000/52

  9. 2000/53

10. 2000/54

11. 2000/55

12. 2000/56

13. 2001/57

14. 2001/58

15. 2001/59

16. 2001/60

17. 2001/61

18. 2002/62

19. 2002/63

20. 2002/64

21. 2002/65

22. 2002/66

23. 2002/67

24. 2002/68

25. 2003/69

26. 2003/70

27. 2003/71

28. 2003/72

29. 2003/73

30. 2003/74

31. 2004/75

32. 2004/76

33. 2004/77

34. 2004/78

35. 2004/79

36. 2004/80

37. 2005/81

38. 2005/82

39. 2005/83

40. 2005/84

41. 2005/85

42. 2005/86

43. 2005/87

44. 2005/88

45. 2005/89

46. 2005/90

47. 2006/91

48. 2006/92

49. 2006/93

50. 2006/94

51. 2006/95

52. 2006/96

53. 2006/97

54. 2006/98

55. 2006/99

56. 2006–2007/100

57. 2007/101

58. 2007/102

59. 2007/103

60. 2007/104

61. 2007/105

62. 2007/106

63. 2007/107

64. 2007/108

65. 2007/109

66. 2007–2008/110

67. 2008/111

68. 2008/112

69. 2008/113

70. 2008/114

71. 2008/115

72. 2008/116

73. 2008/117

74. 2008/118

75. 2008/119

76. 2008/120

77. 2009/121

78. 2009/122

79. 2009/123

80. 2009/124

81. 2009/125

82. 2009/126

83. 2010/127

84. 2010/128

85. 2010/129

86. 2011/130

 

Italia & Italy

(Istituto Italiano di Cultura per I’Ungheria)

 

  1. 2003/13

  2. 2003/14–15

  3. 2004/16

  4. 2004/17

  5. 2004/18

  6. 2004/19–20

  7. 2004/21

  8. 2005/22–23

  9. 2005/24–25

10. 2005/26

11. 2005/27

12. 2006/28–29

13. 2006/30–31

14. 2006/32

15. 2006/33

16. 2006–2007/34–36

17. 2007–2008/37–4

 

 


Tanulmányok kötetekben

 

 

  1. Manzoni a francia forradalomról

      A francia forradalomról – 200 év múltán. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, 1990

      101–108.

  2. Az olasz politikai gondolkodás íve Dantétól Mazziniig

      A Magyar Politikatudományi Társaság évkönyve, Budapest, 1991 233–238.

  3. Irodalom és társadalom a mai Olaszországban

      Fábián Zsuzsanna: Szöveggyűjtemény a magyar–olasz fordítási gyakorlatokhoz,

      Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1993, 239–240.

  4. Ajánló elősorok

      Türke András István: A nagy halfogás, Budapest, 1995, 87 3–4.

  5. Giacomo Leopardi: Ünnepeste

      Száz nagyon fontos vers, Lord Könyvkiadó, Budapest, 1995, 134–137.

  6. Edmondo De Amicis: Szív

      Ötven nagyon fontos „gyerekkönyv”, Lord Könyvkiadó, Budapest, 1996, 77–81.

      2. kiadás: Pannonica Kiadó, Budapest, 2000

  7. Irodalom és forradalom

      Folytonosság vagy fordulat? A felvilágosodás kutatásának időszerű kérdései

      Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen 1996, 172–179.

  8. 32 szócikk

      Világirodalmi Lexikon XIX., kiegészítő kötet A–Z, Akadémiai Kiadó Budapest, 1996, 74.,

       82., 194., 206., 207., 208., 212., 220., 251., 277., 289., 308., 330., 347–348., 354., 361.,

       390–391., 393., 649., 669., 704–705., 717., 768., 829., 853., 893., 910., 911., 934., 937., 943.,

       944.

  9. A „gallismo” mítoszának leleplezése Vitaliano Brancati regényeiben

      Műhelymunkák, Bessenyei György Tanárképző Főiskola, Nyíregyháza, 1996, 76–88.

10. Éles Csaba: A szépségtől a megszállottságig

      Művelődéstudományi Tanulmányok, Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 1997,

      159–161.

11. Válasz a Berzsenyi Társaság kérdésére: Van-e magyar irodalomkritika?

      Van-e magyar irodalomkritika? Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság,

      Kaposvár, 1999, 8.

12. Felfedezendő fordítások

       Ambra, Szombathely, 2000, 198–201.

13. Nőimádat és nőgyűlölet Giordano Bruno párbeszédeiben.

      A piè del vero. Studi in onore di Géza Sallay,

      Íbisz, Budapest, 2001, 170–182.

14. A nemzeti önmagasztalástól a nemzeti önbírálatig. A Primato és a Rinnovamento Giobertije

      Kapcsolatok. Tanulmányok Jászay Magda tiszteletére, Íbisz, Budapest, 2002, 140–143.

15. Világirodalmi utas.

      Vonzódások és választások. Szerb Antal, az irodalomtörténész és regényíró

      az olasz irodalomról és Olaszországról.

      Szerb Antal emlékezete, Kairosz Kiadó, Budapest, 2002, 316–320. 325–329.

16. Szappanos Gábor: Pályakép novellákkal

      A névjegyen II., Magyar Napló, Budapest, 2004, 287–295.

17. Campanella: a homályból a fény felé

      Serta Jimmyaca. Emlékkönyv Kelemen János 60. születésnapjára,

      Balassi Kiadó, Budapest, 2004, 43–52.

18. Lektűr és propaganda

      Hatalom és kultúra, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Budapest, 2004, 453–465.

19. Croce és Alfieri

      Benedetto Croce 50 év után, Aquincum Kiadó, Budapest, 2004, 400–402.

20. Régi és új kis- és nagyvilág.

      Antonio Fogazzaro főművének helye az olasz regényirodalomban

      Miscellanea di studi in onore di Mária Farkas, JatePress, Szeged, 2006, 231–238.

21. Ajánló sorok – „alanyi jogon”

      Bondor Gyula: Egy országzászló életútja, Baja, 2006, 13–14.

22. Italianisztika Debrecenben

      VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus. Az előadások összefoglalói, Debrecen, 2006, 202.

23. Keresztesek magyar földön – Mikszáth Kálmán várregéi

      Várak, kastélyok, templomok. Gyűjteményes kötet

      Talma Kiadó, Pécs, 2006, I., 46., V. 47.

24. „A hiányzó életmű”. A Fülep-mítosz színe és fonákja Fodor András naplójában

     Con dottrina e con volere insieme

     Esszék, tanulmányok és egyéb írások Hoffmann Béla tiszteletére

     Savaria University Press, Szombathely, 2006, 217–219.

25. Felvidéki várak, kastélyok, templomok – Romantikus Szászföld – Építészeti világcsodák –

      Emlékképek főurakról és kastélyokról – Trója nyomában

      Várak, kastélyok, templomok. Gyűjteményes kötet

      Talma Kiadó, Pécs, 2007, II., 47., III., 47., IV., 47., V., 47., VI., 47.

26. Egy bábu tanulóévei. Fejlődésregény gyerekeknek: A Pinocchio kalandjai

      Annuario 2007, Generalia, Szeged, 2007, 70–73.

27. Az olasz Risorgimento eszmeisége antik hagyományok és modern forradalom között

      Tradíció és modernizáció a XVIII–XX. században

      Hungarovox Kiadó, Budapest, 2008, 358–361.

28. A Risorgimento regényeposza

      Ippolito Nievo. Egy olasz vallomásai

      Új Palatinus Könyvesház, Budapest, 2008, 891–894. (utószó)

29. Az Alfieri-kultusz születése

      In memoriam Hajnóczi Gábor

      Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Piliscsaba, 2008, 159–172.

30. „Volt egy ország…” – Hadtörténet, vártörténet fiataloknak – Holt birodalmak élő emlékei –
      Királyi kertek képes könyve – Évezredek csodái a mai Pekingben – Könyvkalauz a Királyok
      Völgyéhez

      Várak, kastélyok, templomok. Gyűjteményes kötet

      Alexandra Kiadó – Pécsi Direkt, Pécs, 2008. I., 47., II., 47., III., 48., IV., 48., V., 48., VI., 48.

31. Reneszánsz akkor és most

      Reneszánsz 2008, József Attila Művészeti Centrum, Budapest, 2009, 73–76.

32. Zaj, csend, szó. Utósorok Kaiser László költői szintéziséhez

      Kaiser László: Álmom a csönd. Versek. Hungarovox Kiadó, Budapest, 2009, 71–73.

33. Márványszobor és szélkakas.

      A Monti-költőparadigma rendszerváltozásokkal és kérdőjelekkel

      Philologiae Amor. Tanulmányok, esszék és egyéb írások Pál Ferenc tiszteletére 60,

      ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2009, 237–243.

34. Pósa Zoltán (nem lehet) 60 éves

      Pósa Zoltán Breváriuma. Írók, költők, kortársak Pósa Zoltánról (szerk.: Gáspár Ferenc),

      Coldwell, Budapest, 2009, 83–84.

35. Világkrónika egy kötetben, sok képpel – „A zarándok útja” és útikönyve –

      Örök barátok, barátok öröksége – Korjellemző épületcsodák – Olaszország egy kötetben –

      Velence, az Adria királynője.

      Várak, kastélyok, templomok. Gyűjteményes kötet, Alexandra Kiadó – Pécsi Direkt, Pécs,

      2009. I., 48., II., 47., III. 47., IV., 47., V., 48., VI., 48.

36. Kazinczy és Pellico: párhuzamos börtönkrónikák. A Fogságom naplója és a Börtöneim.

      Ragyogni és munkálni. Kultúratudományi tanulmányok Kazinczy Ferencről

      (szerk. Debreczeni Attila, Gönczy Monika)

      Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2010, 362–368.

37. Alfieri Magyarországon

      Idegen költők – örök barátaink. Világirodalom a magyar kulturális emlékezetben

       (szerk. Gárdos Bálint, Péter Ágnes etc.)

      L’Harmattan, Budapest, 2010, 29–34.

38. Erdélyi templomok – Virtuális reneszánsz – A keresztény Róma – Középkori körtemplomaink

      – A csettei várúrnő perújrafelvétele

      Várak, kastélyok, templomok. Gyűjteményes kötet

      Talma Kiadó, Budapest, 2010, I. 46., II. 46., III. 47., IV. 47., V. 47.

 


Tanulmányok, cikkek olaszul és egyéb nyelveken

 

  1. L’insegnamento della letteratura italiana nei licei ungheresi

      Lingua e cultura italiana in Europa, Felice Le Monnier, Firenze, 1990, 525–526.

  2. Örkény in Italy

      Hungarian Book Review 1990/1–4, 35–36.

  3. Örkény in Italien

      Bücher aus Ungarn 1990/1–4, 35–36.

  4. Örkény en Italie

      Le Livre Hongrois 1990/1–4, 35–36.

  5. Lingua e letteratura nei licei ungheresi e nell’Università di Debrecen

      Il Veltro, Roma, 1992/5–6, 333–335.

  6. Vita e pensiero. Croce autobiografo

      Benedetto Croce 40 anni dopo, Annuario dell’Accademia d’Ungheria, Roma 1993, 49–70.

  7. Lectori salutem

      Italianistica Debreceniensis I., Debrecen, 1993–1994 5.

  8. Benedetto Croce 40 anni dopo

      Rivista di Studi Ungheresi, Roma, 1994/9, 148–150.

  9. La rinascita del Dipartimento di Italianistica dell’Università di Debrecen

      Nuova Corvina 2, Budapest, 1994

10. L’„Umanista” e l’„Errante” nella caratterologia nazionale di Lajos Prohászka

      Italianistica Debreceniensis II., Debrecen, 1995, 199–205.

11. L’attualità di Mazzini nell’Ungheria di oggi

      Il Pensiero Mazziniano, Bologna, 1996/4 60–63.

12. La letteratura italiana nei saggi di László Németh

      Nuova Corvina 3, Budapest, 1996, 209–215.

13. L’attualità di Mazzini nell’ Ungheria di oggi

      Il Mazzinianesimo nel mondo, Istituto Domus Mazziniana, Pisa, 1996, 569–574.

14. Cristianesimo, liberalismo e patriottismo nell’opera di Eötvös e Manzoni

      La civiltà ungherese e il cristianesimo,

      Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság – Scriptum Rt, Budapest–Szeged, 1998. 312–316.

15. La letteratura italiana nei saggi di László Németh

      Italia ed Ungheria dagli anni Trenta agli anni Ottanta, Universitas, Budapest, 1988. 205–210.

16. „Risveglia i morti poi che dormono i vivi”

      I canti patriottici di Leopardi e la poesia del Risorgimento ungherese

      Leopardi visto dagli Ungheresi – Leopardi magyar szemmel, JATEPress, Szeged, 1998.

      13–20.

17. Cristianesimo, liberalismo e patriottismo nell’opera di Eötvös e Manzoni

      Nuova Corvina 4, Budapest, 1998, 161–165.

18. Giovanni Raboni: Ogni terzo pensiero

      Italia 1999/4–5, Budapest

19. Il ruolo del poeta vate e la letteratura del Novecento

      Come interpretare il Novecento?

      Una memoria per il futuro, Imago Mundi, Pécs, 2001, 195–196.

20. Una nuova officina dell’ italianistica ungherese: il dipartimento di Debrecen

      L’italianistica in continuo rinnovo: nuove officine, nuovi risultati,

      Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó Szeged, 2001, 16–20.

21. Immagini mazziniane nell’Ungheria che cambia

      Dal centro dell’Europa: culture a confronto fra Trieste e i Carpazi, Imago Mundi,

      Pécs, 2002, 309–310.

22. Martire, libero pensatore, mistico

      Nuova Corvina 9, Budapest, 2001, 123–125.

23. La presenza di Giordano Bruno nella cultura ungherese del Novecento

      II. Seminario Internazionale e Interdisciplinare „Giordano Bruno e il Rinascimento

      quale prospettiva verso una cultura europea senza frontiere, Bucureşti, 2002, 161–163.

24. L’„Umanista” e l’„Errante” nella caratterologia nazionale di Lajos Prohászka

      Coscienza Storica, Cosenza, 2000/16, 57–62.

25. Romanitas alfieriana

      Lingua e letteratura italiana dentro e fuori la Penisola. Atti del III Convegno degli italianisti

      europei. (Cracovia, 11–13 ottobre 2001). Kraków, 2003, 181–189.

26. Vodič hrvatske književnosti

      Godišnja nagrada ine za promicanje hrvatske kulture u svijetu za 2002. godinu. Dobitnik:

      Dr. Lőkös István, INA, Zagreb, 2003, 158–159.

27. Gli infiniti alfieriani

      I mari di Niccolò Tommaseo e altri mari, FFpress, Zagreb, 2004, 312–415.

28. Premio Quasimodo 2003

      I Quaderni della Brianza 152., Seregno, 2004, 134–137.

29. Croce e Alfieri

      Benedetto Croce 50 anni dopo, Aquincum, Budapest, 2004, 397–399.

30. Il motivo di Roma antica nelle opere di Vittorio Alfieri L'ereditá classica in Italia e in
      Ungheria dal Rinascimento al Neoclassicissmo

      Universitas, Budapest, 2004, 469–482.

31. Mare e cielo… Quelle due immensità nell’ autobiografia di Vittorio Alfieri

      Ulisse, l’avventura e il mare in Dante e nella poesia italiana del Novecento, Istituto Italiano di
      Cultura, Budapest, 2007, 45–48.

32. Prefazione

      Antologia di poeti ungheresi contemporanei

      Traduzione a cura di László Sztanó

      Lithos editrice, Roma, 2009, 9–12.

33. La primavera (letteraria) di due popoli

      Unità italiana – indipendenza ungherese. Dalla primavera dei popoli alla ’Finis Austriae’

      Associazione Culturale Italoungherese „Pier Paolo Vergerio”

      Duino Aurisina (Trieste), 2009, 63–70.

34. Dai rapporti letterari italo-ungheresi nell’età della Duplice Monarchia

      Unità italiana – indipendenza ungherese. Dalla primavera dei popoli alla ’Finis Austriae’

      Associazione Culturale Italoungherese „Pier Paolo Vergerio”

      Duino Aurisina (Trieste), 2009, 107–112.

35. Vent’anni dopo il crollo del Muro

      Adria-Danubia anno I N. I., Duino Aurisina, 26–32.

36. Nuove prospettive vs. prospettive

      Itadokt. Dal testo alla rete

      Università degli Studi Eötvös Loránd, Budapest, 2010, 421.

 


Tanulmányok, cikkek folyóiratokban

 

Nagyvilág

 

 

1. Örkény Olaszországban 1989/10, 1563–1564.

2. Dario Fo, a Nobel-díjas komédiás 1997/7–10, 502–505.

3. Nobel-mozaikok egy Fo-portréhoz 1998/1–2, 154–155.

4. Az „emberi színház” mágusa 1998/3–4, 302–303.

5. Magyar–olasz tavasz

    Az 1848–49-es magyar forradalom és szabadságharc visszhangja az olasz irodalomban

    1998/5–6, 317–325.

6. A „guru” mint moralista. Umberto Eco: Öt írás az erkölcsről 1998/9–10, 793–796.

 

 

Hitel

 

1. Az európai és nemzeti liberalizmus történésze: Guido De Ruggiero 1992/7, 46–49.

2. Az élő Croce 1992/9, 54–57.

3. „Történész, vagy ha tetszik, krónikás”. Indro Montanelli: Itália története 1999/3, 107–110.

4. Szappanos Gábor: pályakép novellákkal 2002/8, 53–58.

5. Vértanú, szabadgondolkodó, misztikus. Giordano Bruno-portrék Magyarországon

    2003/8, 114–119.

 

 

Könyvvilág

 

  1. Végnapok krónikása 1993/7, 24.

  2. Mint a fáklyák 1994/1, 8.

  3. Rendhagyó Moravia-regény 1994/2, 33.

  4. Dosztojevszkológia 1994/2, 37.

  5. Szabadság és rend 1994/3, 27.

  6. Caesar-„adomák” 1994/4, 16.

  7. Attila feltámadásai 1994/5, 32.

  8. Sorsfordító ütközet 1994/5, 37.

  9. Felfedezett olasz klasszikusok 1994/7, 19.

10. A „Tompa-összes” 1994/9, 30.

11. Francia klasszikusok 1995/1, 18.

12. Életmű és remekmű 1995/2, 8.

13. Politikabölcseleti arcképcsarnok 1995/3, 6.

14. A fantomkönyv megjelent 1995/3, 6.

15. „Szűnni nem akaró verses lovagregény” 1995/4, 8.

Polisz (PoLíSz)

 

 

  1. Nyugati napok – keleti éjszakák. A Dekameron és az Ezeregyéjszaka 1993/10, 19–22.

  2. Történetek és történelem. Pesszimizmus és optimizmus Hérodotosz Hisztoriéjában 1994/11,

      8–10.

  3. Hebbel Juditjáról – másképpen 1997/33, 15–16.

  4. Az ördögi márki. Sade-paradoxonok 1998/35, 38–41.

  5. A perbefogott „újjászületés”. Várkonyi Nándor reneszánsz-kritikája 1999/45, 44–46.

  6. Ateizmus és felvilágosodás. Kazinczy Ferenc A vallástalan című verstöredéke 1999/46,

      52–54.

  7. Se benne, se kívüle. Egyéniség és szerep Stendhal Vörös és feketéjében 1999/48, 50–52.

  8. Lángelmék – lakájnézetből. Paul Johnson: Értelmiségiek 1999/49, 59–61.

  9. Veres Péter öröksége. Szőke Domonkos monográfiája 1999/50, 60–61.

10. Európai ezredfordulók 1999/50, 66.

11. De Gaulle öröksége 2000/51, 2–3.

12. „Rendhagyó” szabadsághősök. Albert Gábor és Pete László munkáiról 2000/52, 59–60.

13. A Sandokan írója 2000/54, 31–33.

14. Júdás apokrif története. Vasvári Erika: Júdás anyja 2000/55, 59–60.

15. Új írók, új lexikonok 2001/58, 89–90.

16. Kelet nagyregénye 2001/59, 83–84.

17. Könyvek egy évtizedről 2001/60, 73–76.

18. Írjon-e az író? 2001/60, 78.

19. „Nézz vissza haraggal”? 2001/61, 40–41.

20. Dekaderósz. D’Annunzio, a Gyönyör vátesze 2001–2002/62, 74–78.

21. Életmű két összkötet mérlegén. Turcsány Péter: A mérleg közepén I–II. 2001–2002/62, 88–90.

22. Szexuálmisztika. Evola és Sade 2002/63, 97–101.

23. Író és média 2002/63, 106.

24. Apokrif Dekameron. Szappanos Gábor: Szárazbabódi dekameron 2002/64, 98–99.

25. Kilátás Itáliára 2002/65, 84–85.

26. A harag és a szégyen. Oriana Fallaci New York-i „köpése” 2002/66, 30–34.

27. Megtérés az új Babilonban. A Dekameron első napjának második novellájáról 2002/67, 49–52.

28. A legyőzött nagyvad szemével.

      A Risorgimento ábrázolása Giuseppe Tomasi di Lampedusa A párduc című regényében

      2002–2003/68, 76–83.

29. Író és kiadó 2002–2003/68 102.

30. „Hogy fölemelj és visszatégy önmagamba” 2003/69, 97.

31. Író és önéletírás 2003/70, 102.

32. A mese feltámadása. Umberto Eco: Baudolino 2003/71, 64–66.

33. Hősök prófétája: Carlyle 2003/72, 72–74.

34. A „budapesti lecke” 1956-ban. Magyar forradalom – olasz irodalom 2003/73, 3–9.

35. Dante és a „magyar Novecento” 2003–2004/74, 74–75.

36. Botránykönyv és regénykudarc 2004/75, 92–93.

37. A „magyar Sade” – két tételben 2004/76, 94–95.

38. A Gibson-passió 2004/77, 8–9.

39. Cenzorkori sajtóhistóriák 2004/78, 90–92.

40. Élő életművek monográfiákban.

      Görömbei András könyvei Csoóri Sándorról és Nagy Gáspárról 2004/80, 103–104.

41. Kant és Mazzini 2005/81, 5–8.

42. Magántörténelem – visszanézetben. Három emlékirat 2005/82, 87–89.

43. Szórakoztató regény és politikai propaganda a Kádár-korban: Szilvási Lajos, 2005/83, 81–84.

44. A német exodus 2005/84, 90–91.

45. Torgyániáda emlékirat-formában 2005/85, 87–88.

46. Végjáték, végnapok, végítélet. A bukás – Hitler utolsó napjai című filmről 2005/89, 18–19.

47. Akadémikus-adattár 2005/90, 91.

48. Tényregény József Attiláról 2006/91, 82–83.

49. Egy ismeretlen remekíró: Karczag György felfedezése 2006/91, 85–88.

50. Gentile meggyilkolása 2006/92, 89–96.

51. „Dantisztikai” krimi 2006/94, 95–96.

52. A népnevelő sikeríró. Hegedüs Géza 2006/95., 92–95.

53. Karrier a kommunizmusban – kérdőjelekkel. A Tolnai Gábor-jelenség 2006/96, 79–83.

54. Moldova György különös önéletrajza 2006/97, 87–88.

55. Költőlelkek könyvtükrökben 2006/98, 94–95.

56. Könyvportrék Kádárról 2006/99, 89–90.

57. Egy PoLíSz-polgár szerkesztői emléksorai 2006–2007/100, 30–31.

58. A „budapesti lecke” 1956-ban, 2006–2007/100, 147–152.

59. Jekatyerinburgtól a Gulagig 2007/101, 94–95.

60. Egy ismeretlen remekíró: Karczag György felfedezése 2007/102, 85–88.

61. Könyves időutazások Itáliába, 2007/104, 87–88.

62. Szappanos Gábor harmadik novelláskötete 2007/105, 90–91.

63. A bűn – belülről. Három alvilági könyv 2007/106, 85–86.

64. Eötvös Collegium – legenda és valóság 2007/107, 88–89.

65. Bengáli rejtély, avagy az eltüntetett szerző. Egy kis filológiai krimi 2007/108, 86–87.

66. Regényhajóval a képzelet tengerén. Dékány András elveszett szigetei 2007–2008/110, 97–99.

67. 1968 – negyven év távlatából 2008/111, 15–17.

68. Jó estét, proletármítosz! A csaknem elfelejtett Fejes Endre 2008/112. 84–86.

69. Márton, a megtöretett. Csőreghény 2008/114, 90–91.

70.  Diplomáciatörténet „forradalom után” 2008/115, 87–88.

71. Szerkesztői jegyzet: A Vátesz halála és halhatatlansága

      Szolzsenyicin – nekrológ és mementó 2008/117, hátsó borító

72. Pósa Zoltán (nem lehet) 60 éves 2008/118, 87.

73. ’68 és Sartre 2008/119, 14–15.

74. Reformkori regényírók 2008–2009/120, 87–88.

75. Debreczeni-decrescenco 2009/122, 78–79.

76. „A démoni és a klasszikus” Leni Riefenstahl 2009/123, 80–85.

77. Státusfoglyok és börtönírók: Kazinczy és Pellico 2009/126, 80–85.

78. Kis bölcsésztipológia, 2010/127, 76–77.

79. A József Attila-centenárium: mérleg kérdőjelekkel, 2010/128, 94–95.

80. Futurizmus és fasizmus, 2010/129, 58–62.

 

 

Italianistica Debreceniensis

 

  1. (I.) Lectori salutem, 7.

  2. (I.) Felvilágosodás és Risorgimento között.

      Vincenzo Cuoco történelmi tanulmánya az 1799–es nápolyi forradalomról, 45–61.

  3. (II.) Az olasz és az angol felvilágosodás kapcsolatainak történetéből, 115–122.

  4. (II.) L’„umanista” e l’„errante” nella caratterologia nazionale di Lajos Prohászka, 199–205.

  5. (III.) A Firenzei Titkár nehéz öröksége.

      Az olasz felvilágosodás és Risorgimento Machiavelli-képe, 76–85.

  6. (IV.) „Róma népének fensége”. Az antik Róma öröksége az olasz felvilágosodás irodalmában,

      105–130.

  7. (V.) Előszó 5–7.

  8. (VI.) „Dante atyánk”. „Dante-per” és Dante-reneszánsz az olasz felújulás irodalmában,

      94–105.

  9. (VII.) Vígjáték mint szatíra Dario Fo politikai színházában, 225–245.

10. (VIII.) Erotográfia a „postrisorgimento” irodalmában, 239–250.

11. (IX.) Folyóiratoknak tiszta forrásánál. A kulturális újságírás eredete Itáliában, 116–126.

12. (X.) Alfieri és a debreceni italianisztika. Két évforduló – egy konferencia, 7–8.

13. (X.) „Fenséges igazságok fenséges stílusban.” Alfieri értekezései, 23–45.

14. (XI.) Juvenilia, 7–8.

15. (XII.) Értékőrzés, leletmentés. Fogarasi Miklós posztumusz monográfiája elé, 7.

16. (XIII.) Mazzini Magyarországon ma, 7.

17. (XIII.) Páros portrék a Mazzini-bicentenáriumra, 59–70.

18. (XIII.) Parthenopei nagyasszonyok. A nápolyi forradalom női szentjei és démonai, 71–87.

19. (XIV.) Alfieri utóélete a romantika és a Risorgimento korában, 154–176.

20. (XV.) „Igaz dicsőség volt?”

       „Polgári óda” és „Szent himnusz” Manzoni Május Ötödike című Napóleon-versében, 62–84.

21. (XVI.) A jogreformer és a „Fények” filozófusai. A felvilágosodás állambölcseletének hatása

      Cesare Beccaria A bűnökről és a büntetésekről című értekezésére, 96–114.

22. (XVI.) Búcsú Jászay Magdától (1920–2009), 205–206.

23. (XVII.) Risorgimento 2009, Debrecen, 7.

24. „Végzetes nyugalom” – „dicsőségosztó halál”.

      Elmúlás és öröklét dialektikája Foscolónál, 10–28.

 

 

Debreceni Szemle

 

  1. „Élet és gondolkodás”. Az önéletíró Croce 1995/3, 382–393.

  2. Éles Csaba: A szépségtől a megszállottságig 1996/2, 289–290.

  3. Nemzetközi Mazzini-konferencia Pisában 1996/4, 639–641.

  4. Quentin Skinner: Machiavelli 1997/3–4, 519–520.

  5. Bán Imre: Költők, eszmék, korszakok 1998/2, 301–302.

  6. Göbölyös N. László: Hatvannyolc! Mozaikok egy igazi forradalomból 1999/1, 139–140.

  7. Szappanos Gábor: Apokrif történetek 2000/2, 312–313.

  8. Nemzetközi és tudományközi konferencia Giordano Brunóról Bukarestben 2001/1, 140–141.

  9. Európai italianisták konferenciája a krakkói Jagelló egyetemen 2001/4, 628–629.

10. Irodalom és tenger: nemzetközi italianisztikai konferencia Zágrábban – debreceni szemmel

      2003/1, 142–143.

11. Tíz éves a Debreceni Egyetem Olasz Tanszéke. Az Alfieri 2003 konferencia a

      DAB-székházban 2003/2, 316–318.

12. A Debreceni Egyetem Olasz Tanszékének története 2006/4, 551–554.


13. Intim Risorgimento. Antonio Fogazzaro főművének helye az olasz regényirodalomban

      2008/4, 490–498.

14. Risorgimento konferencia a DAB-székházban 2009/3–4., 477–478.

 

 

Kalligram

 

1. A rejtőzködő Erósz. Szerelem, szenvedés, szolgálat a trubadúrlírában 2002/1–2 30–41.

2. A szent és a profán Judit. „Mária előképe” és az individualizmus hősnője

    Federico Della Valle és Hebbel tragédiájában 2002/11, 3–14.

3. Reneszánsz antiklasszicizmus 2003/3 2–12.

4. Campanella: a homályból a fény felé 2003/12, 64–73.

5. Gentileschi-reneszánsz. Az Artemisia-kultusz könyvei, 2004/6, 68–71.

6. „Vérem tragikus tinta lesz fájdalmas lapokhoz.” Stuart Mária alakja az olasz

    drámaköltészetben

    2005/7–8., 123–131.

7. Népi nyelv és nemzeti irodalom. A dialektális költészet kérdőjelei a Risorgimento korában,

    2006/9–10., 140–143.

 

 

Várak, kastélyok, templomok

 

1. Keresztesek magyar földön, 2006/5, 46.

2. Mikszáth Kálmán várregéi, 2006/6, 47.

3. Felvidéki várak, kastélyok, templomok, 2007/2, 47.

4. Romantikus Szászföld, 2007/3, 47.

5. Építészeti világcsodák, 2007/4, 47.

6. Emlékképek főurakról és kastélyaikról 2007/5, 47.

  7. Trója nyomában 2007/6, 47.

  8. „Volt egy ország…” 2008/1, 47.

  9. Hadtörténet, vártörténet fiataloknak 2008/2, 47.

10. Holt birodalmak élő emlékei 2008/3, 48.

11. Királyi kertek képes könyve 2008/4, 48.

12. Évezredek csodái a mai Pekingben 2008/5, 48.

13. Könyvkalauz a Királyok Völgyéhez 2008/6, 48.

14. Világkrónika egy kötetben, sok képpel 2009/1, 48.

15. „A zarándok útja” és útikönyve 2009/2, 47.

16. Örök barátok – barátok öröksége 2009/3, 47.

17. Korjellemző épületcsodák 2009/4, 47.

18. Olaszország egy kötetben 2009/5, 48.

19. Velence, az Adria királynője 2009/6, 48.

20. Erdélyi templomok 2010/1, 46.

21. Virtuális reneszánsz 2010/2, 46.

22. A keresztény Róma 2010/3, 47.

23. Középkori körtemplomaink 2010/4, 23.

24. A csejtei várúrnő perújrafelvétele 2010/5, 47.

Klió

 

1. Bettino Craxi: egy múlt századi olasz politikus tündöklése és bukása 2007/3, 169–172.

2. XII. Pius: Új pápaportré 2008/1, 99–102.

3. Korszakváltó „Tiszta kezek” 2008/2, 125–128.

4. Szentkép és korkép: Pio atya a történész szemével 2008/3, 108–110.

5. Sztálin legjobb olasz tanítványa 2008/4, 142–144. o.

  6. A spanyol polgárháború olasz szemmel 2009/1, 108–111.

  7. Magyar história – olasz tollal 2009/1, 126–128.

  8. A salói herceg 2009/2., 107–109.

  9. Élő történelem – Giulio Andreotti „posztumusz élete” 2009/3, 109–111.

10. A felejthetetlen 1989 2009/4, 112–114.

11. VI. Pál, az „elfelejtett pápa”? 2010//1, 125–128.

12. Olasz–keletnémet kultúrkapcsolatok a berlini fal árnyékában, 2010/2, 115–118.

13. Milošević háborúi 2010/3, 42–44.

14. Az utolsó négus, 2010/4, 117–119.

 

 

Művészet és Barátai

 

 

1. „Nőni fölfelé”, 2010/2, 21.

2. Búcsú Kristó Nagy Istvántól, 2010/4, 15.

3. Baranyi-monográfia, 2010/5, 15.

4. Felfedezett korregény, 2011/1, 15.

 

 

Egyéb

 

  1. Idegen nyelvek tanítása – Nemzetközi Italianisztikai Kongresszus Amszterdamban 1989/1

      15–16.

  2. Kapu – Giuseppe Ungaretti: 6 versfordítás 1989/május 2. (kulturális különszám), 127.

  3. Kapu – Giuseppe Ungaretti: 2 versfordítás 1989/11, 64.

  4. Filmkultúra – Pasolini, a drámaíró 1989/2, 44–45.

  5. Filmkultúra – Tullio Kezichcsel Fellini hajóján 1989/6, 76–77.

  6. Filmkultúra – Pier Paolo Pasolini – levelei tükrében 1990/4, 57.

  7. Kritika – Egy progresszív liberalizmusért 1990/3, 19–20.

  8. Kritika – Idézethamisítás 1991/2, 5.

  9. Világosság – A liberális Rousseau 1990/4, 316–320.

10. Világosság – Két filozófus, két út, két könyv. Croce és Gentile kapcsolatáról 1991/1, 50–51.

11. Világosság – Alberto Moravia: Machiavelli (fordítás) 1991/2, 155–160.

12. Irodalomtörténeti Közlemények – Venezia, Italia e Ungheria tra decadentismo e avanguardia

      1990/3–6, 764–765.

13. Helikon – Sárközy Péter: Petrarcától Ossziánig 1990/1, 141–142.

14. Helikon – Péter Sárközy: Letteratura ungherese – letteratura italiana 1992/3–4, 566–567.

15. Európai Utas – ELTE, Olasz Tanszék: Múlt és jövő 1991/3, 114–115.

16. Alföld – Csokonai szépprózai művei 1991/5, 92–94.

17. Alföld – A Fények vonzásában. Csokonai Vitéz Mihály: Költemények, 3. kötet 1992/6, 94–95.

18. Erdélyi Tükör – Monográfia Nagyszalonta szülöttéről. Keresztury Dezső: Mindvégig 1992/1

      29.

19. Határ – Lektűr mint propaganda.

      A kádárizmus énképe és ellenségképe Berkesi András regényeiben 1992/1 61–73.

20. Studia Litteraria – Politikai univerzalizmus és nemzeti nyelv a Divina Commediában

      1992/XXX. 9–17.

21. Kortárs – „Haza nélkül nincs nevetek…”

      A magyar reformkor és az olasz Risorgimento nemzeti liberalizmusának eszmei rokonsága

      1993/1, 65–71.

22. Magyar Felsőoktatás – Olasz tanszék a Kossuth Egyetemen 1994/10, 13.

23. Magyar Felsőoktatás – A költészet filozófiája 1996/4, 40.

24. Vigilia – Cavour és az olasz nemzeti liberalizmus 1998/11, 817–820.

25. Tisztás – Új vagy örök Galilei-per? 2000/4 87–92.

26. Tekintet – Kurtizán költőnők mint reneszánsz petrarkisták 2001/1, 105–117.

27. Új Dunatáj – „Olaszos” műfordítás-irodalmunk reneszánsza 2001/3, 61–64.

28. Életünk – Nevelődési kalandregény – gyerekeknek. Carlo Collodi: Pinocchio kalandjai

      2005/6, 52–55.

29. Duna-part – Magyarság-koncepciók történelmi tükörben 2008/3, 88–89.

30. Búvópatak – „Papírmemória” 2008/9, 14.

31. Búvópatak – Búcsú Kerényi Ferenctől 2009/1., 14.

32. Tempevölgy – Laudáció Barna T. Attila verséről 2009/1, 19.

33. Somogy – József Attila – kifordítva 2009/2, 79–80.

34. Lyukasóra – Szerelmi szenvedések gyöngye 2009/3, 48.

35. Új Katedra – Kaiser László: Álmom a csönd 2009/8, 21.

36. Tempevölgy – A vers, ami alászáll, hogy felemeljen 2009/4, 12.

37. Tempevölgy – Szerelmes vers Rómához

      Kabdebó Tamás Róma-Amor című költeményének laudációja 2010/4, 15.

Blue joomla theme by Template Joomla