alt

dr. Pete László szakmai önéletrajza

 

I. képzettség, képesítés

 

megnevezés

évszám

kibocsátó intézmény

történelem – latin nyelv és irodalom szakos tanár

1996

Kossuth Lajos Tudományegyetem

olasz nyelv és irodalom szakos tanár

1997

Kossuth Lajos Tudományegyetem

 

II. oktatási tevékenység alapképzésben és mesterképzésben

A) oktatott kurzusok

 1. a DE BTK-n képzési szintenként: romanisztika – olasz nyelv és irodalom BA (Latin nyelv alapjai romanisztika szakosoknak I–II.; Általános országismeret I–II.; Olaszország története I–IV.; Guida I–II.); Olasz nyelvi referens és fordító szakirányú továbbképzés (Sajtóolvasási szeminárium I–II.); Mediterrán Európa – újlatin kultúrák specializáció: A Mediterrán Európa története I–II.; BTK – értelmiségi modul (Az olasz maffia története)

 2. a DE más karain képzési szintenként

 3. más felsőoktatási intézményekben, Magyarországon/külföldön képzési szintenként: Erasmus-oktatóként – Università degli Studi Gabriele d’Annunzio Chieti-Pescara (Relazioni storiche italo-ungheresi, 2010. április); Università degli Studi di Catania (Il Risorgimento italiano e l’Ungheria, 2011. április); Università degli Studi Gabriele d’Annunzio Chieti-Pescara (Il contributo ungherese al Risorgimento italiano, 2012. április); Sapienza Università di Roma (Kossuth in esilio tra Impero Ottomano, Stati Uniti ed Europa Occidentale, 2013. május)

 

B) oktatásszervezői tevékenység

 

 • témavezetés

 

 

lezárult

folyamatban lévő

szakdolgozati

59

2

TDK

8

DETEP

2

4

szakkollégiumi tutor

2

 

 • szakfelelősség

 • szakirányfelelősség: Romanisztika – olasz nyelv és irodalom szakirány

 • tantárgyfelelősség (a tárgyak kreditszámának feltüntetésével): Sajtóolvasó szeminárium (4 kr), Társadalomtudományi ismeretek (14 kr)

 • egyéb oktatási, oktatásszervezői tevékenység (pl. szakkollégium vezetője, TDK koordinátor, oktatási bizottsági tag stb.): tanszéki tdk-koordinátor (1998–); DE BTK Tudományos Diákköri Tanács elnöke (2004–); Linguaggi settoriali BA specializáció egyik kidolgozója; Mediterrán Európa – újlatin kultúrák BA specializáció egyik kidolgozója; Olasz nyelvi referens és fordító szakirányú továbbképzés egyik kidolgozója

 

III. oktatási tevékenység doktori iskolában

 • oktatott kurzusok

 • törzstagság

 • témavezetés: 2

(i) sikeresen (értsd sikeres védéssel) lezárult: 1 (társ témavezetés)

IV. tudományos tevékenység

 

A) főbb kutatási területek: magyar–olasz történelmi kapcsolatok, olasz történelem

 

B) tudományos minősítések

 

megnevezés

évszám

kibocsátó intézmény

PhD

2001

Debreceni Egyetem

Habilitáció

2011

Debreceni Egyetem

 

C) főbb publikációs adatok (részletesen ld. a mellékelt publikációs jegyzék)

 • könyv (magyarul/idegen nyelven, Magyarországon/külföldön stb.): 6

 • könyvfejezet: 5

 • stb.: 78

 • idézettség: 111

 

D) kutatási pályázatokban, kutatócsoportokban való részvétel

 

téma

időszak

adományozó intézmény

szerep

A magyar nemzettudat modernkori emlékezet-helyeit kutató munka-csoport

20102012

Kutatóegyetemi pályázat

résztvevő

 

E) a tudományos közéletben való részvétel

 • Magyarországon

 • bizottsági tagság/elnökség: MTA köztestületi tag (Történettudományi Bizottság); Országos Tudományos Diákköri Tanács Humán Szakmai Bizottságának tagja (2004); XXXI. OTDK Humán Tudományi Szekciójának ügyvezető elnöke

 • szerkesztőbizottsági tagság/elnökség: Juvenilia. Debreceni bölcsész diákkörösök antológiája szerkesztője; Italianistica Debreceniensis szerkesztője

 • szakmai felkérések (pl. bírálatok készítése, opponálás stb.): OTKA-pályázat bírálata; habilitációs szakértői bizottság tagja (dr. Lázár István, Debreceni Egyetem, 2011. november 24.); habilitációs szakértői bizottság tagja (dr. Alessandro Rosselli, Szegedi Tudományegyetem, 2012. május 8.); szekcióelnök (Loci memoriae Hungaricae A magyar emlékezethelyek kutatásának elméleti alapjai. 2011. november 1416., Debrecen. Az európai emlékezethely-kutatás eredményei II.); Nemzeti Tehetség Program felkért szakértője (2012–); Nemzeti Kiválóság Program felkért szakértője (2013–)

 • külföldön

 • bizottsági tagság/elnökség: Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano (Roma) – tag

 • szerkesztőbizottsági tagság/elnökség: Collana Storia d’Europa (Sapienza Università di Roma, 2012–)

 • szakmai felkérések (pl. bírálatok készítése, opponálás stb.)

 

F) egyéb tudományos tevékenység

Konferencia-előadások

 • Habemus papam! IX. Pius megválasztása – Pro Scientia Aranyérmesek IV. Konferenciája, Szeged (1998)

 • La Legione ungherese in Piemonte (1849) – Alfieri 2003, Debrecen (2003. március, olasz nyelven)

 • Il sangue Magiaro si è versato per l’Italia...” Stefano Türr nel 1859 – IV Convegno Scientifico di Civiltà e Cultura Italiana, Szombathely (2004. október, olasz nyelven)

 • A királynő katonája. Türr István a krími háborúban – A keleti kérdés és a Balkán a nagyhatalmi politikában, Debrecen (2004. november)

 • Mazzini és Türr – Mazzini 2005, Debrecen (2005. március)

 • La fortezza di Komarom nella lotta per la libertà ungherese – Il ’48 parallelo veneto-ungherese, Venezia (2005. október, olasz nyelven)

 • L’attesa di Garibaldi in Ungheria – LXIII Congresso del Risorgimento. Giuseppe Garibaldi: Cultura e Ideali, Cagliari (2006. október, olasz nyelven)

 • Il culto di Garibaldi in Ungheria – Da Mazzini a Garibaldi: il Risorgimento in Europa, Genova (2006. december, olasz nyelven)

 • Garibaldi-várás Magyarországon az 1860-as években – Garibaldi 2007, Debrecen (2007. március)

 • Le rivoluzioni parallele. Italia ed Ungheria nel 1848/49 – Rivoluzioni e libertà: Italia e Ungheria nel 1848 e nel 1956, Asti (2007. március, olasz nyelven)

 • A magyar Dante-irodalom útegyengetője” – Császár Ferenc és kora. Tudományos emlékülés, Zalaegerszeg (2007. május)

 • L’eco e l’influenza della spedizione garibaldina in Ungheria – Giuseppe Garibaldi: liberatore globale tra Italia, Europa e America, Genova (2007. július, olasz nyelven)

 • Considero Garibaldi l’unico grande uomo della nostra grande epoca.” Giuseppe Garibaldi negli scritti di Lajos Kossuth – Garibaldi nel pensiero politico europeo, Genova (2007. szeptember, olasz nyelven)

 • A birodalom perifériáján: a Nápolyi Királyság a XVII. Században. – Michiel de Ruyter és Magyarország, Debrecen (2007. október)

 • I garibaldini ungheresi – Unità italiana e indipendenza ungherese, Trieste (2007. november, olasz nyelven)

 • Il mito di Garibaldi in Ungheria – Il mito di Garibaldi sull’Adriatico orientale e nell’Europa centrale, Trieste (2007. december, olasz nyelven)

 • A forradalmi Európa kóbor lovagja” vagy “fáradhatatlan szerencsevadász”? Türr István pályafutása kortársai véleményének tükrében – „Szív nélkül semmit!” Tudományos emlékülés Türr István halálának 100. évfordulóján, Baja (2008. június)

 • A második függetlenségi háború Itáliában – Risorgimento 2009, Debrecen (2009. március)

 • Cavour és az egyház – „Szabad egyház szabad államban”. Emlékülés a 200 éve született Camillo Benso di Cavour tiszteletére, Budapest (2010. szeptember)

 • La legione italiana in Ungheria nel 1849 – Gli Ungheresi nei Mille, Roma (2010. október, olasz nyelven)

 • Il generale István Türr nelle lotte del Risorgimento italiano – Gli Ungheresi nei Mille, Roma (2010. október, olasz nyelven)

 • Aspettiamo le rondini che arriveranno forse d’inverno...” L’eco e l’influenza della spedizione garibaldina in Ungheria – Risorgimento ed echi ungheresi, Roma (2011. március, olasz nyelven)

 • Garibaldi magyar parancsnokai és szerepük a Risorgimentóban – Az olasz-magyar katonai kapcsolatok évszázadai, Budapest (2011. június 30.)

 • Lo Spielberg ungherese. Detenuti lombardo-veneti nella fortezza di Szeged (1831–1848) – L’alba dell’Europa liberale. La trama internazionale delle cospirazioni risorgimentali, Museo della Città di Brno (2011. szeptember 28., olasz nyelven)

 • Rapporti italo-ungheresi nell’Età Dualista – I rapporti tra Italia e Ungheria dal Medioevo a oggi, Università degli Studi di Milano (2012. november 7–8., olasz nyelven)

 • ... de vallibus altis Danubii...” – Boccaccio e la sua eredità, Debrecen (2013. szeptember 12–13.)

 

V. egyéb közéleti tevékenység

 • vezetői és egyéb megbízatások: tanszékvezető (DE Olasz Tanszék, 2011–); központvezető (DE BTK Idegen Nyelvi és Továbbképzési Központ, 2013–)

 • egyetemi, centrum, kari vagy egység szinten: Debreceni Egyetem Szenátusa Tehetségtanácsának tagja (2008); Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Program kari koordinátora (2008); KLIÓ Alapítvány – kuratóriumi tag (2007); DE BTK Kari Tanács választott tagja (2001–2004); DE BTK Kari Tanács tagja (2014–)

 • más intézménynél Magyarországon

 • külföldön

 

 

VI. kitüntetések, szakmai elismerések

 

megnevezés

évszám

kibocsátó intézmény

Pro Scientia Aranyérem

1997

Országos Tudományos Diákköri Tanács

Fáy András Díj

1997

Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt.

Debreceni Akadémiai Bizottság pályakezdő kutatók számára alapított díja

1998, 2001

MTA DAB

Kutatói ösztöndíj, Róma

1999

Magyar Ösztöndíj Bizottság

A Bölcsészettudományi Kar Dékánjának Dicsérete

2002

DE BTK

Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

2002–2005

MTA

Kutatói ösztöndíj, Róma

2003

Magyar Ösztöndíj Bizottság

Pro Scientia vezetőtanári oklevél

2005

Országos Tudományos Diákköri Tanács

Deák Ferenc Ösztöndíj

2005–2006

Oktatási és Kulturális Minisztérium

Pro Scientia vezetőtanári oklevél

2007

Országos Tudományos Diákköri Tanács

Kutatói ösztöndíj, Torino

2007

Magyar Ösztöndíj Bizottság

DE BTK legnépszerűbb oktatója

2011

DE BTK HÖK

XXX. Jubileumi OTDK Emlékérem

2011

Országos Tudományos Diákköri Tanács

Rektori Elismerő Oklevél

2012

Debreceni Egyetem

Debreceni Egyetemért Emlékérem

2013

Debreceni Egyetem

Mestertanár Aranyérem

2013

Országos Tudományos Diákköri Tanács

Szentágothai János Ösztöndíj Tapasztalt Kutatóknak a Konvergencia Régiókban

2013–2014

Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal

 

VII. Tehetséggondozás (szervezés és témavezetés)

 • a DE BTK Tudományos Diákköri Tanácsának elnöke (2004–)

 • az Országos Tudományos Diákköri Tanács Humán Szakmai Bizottságának tagja (2004–)

 • a DE BTK Olasz Tanszék tudományos diákkörének vezetője (1998–)

 • OTDK bírálatok készítője (2005, 2011, 2013)

 • OTDK zsűritagság (2009)

 • a DE Szenátusa Tehetségtanácsának tagja (2009–)

 • a DE Tehetséggondozó Programja bölcsészkari koordinátora (2009–)

 • a DE Tehetséggondozó Programjának tutora

 • a DE BTK Hatvani István Szakkollégium témavezető tanára

 • a Juvenilia. Debreceni bölcsész diákkörösök antológiája szerkesztője

 • 8 hallgatója vett részt Országos Tudományos Diákköri Konferencián, közülük ketten I. helyezést értek el és megkapták a Pro Scientia Aranyérmet

 • a XXXI. OTDK Humán Tudományi Szekciójának (2013, DE BTK) ügyvezető elnöke

 

VIII. egyéb szakmai jellegű információk, adatok


DE BTK Tudományos Diákköri Tanács elnökeként 8 sikeres pályázat témavezetője:


1. Tudományos Diákköri és Művészeti tevékenység támogatása (OM Alapkezelő, 2005)

2. Kiemelkedő Intézményi Teljesítmény támogatása (OM Alapkezelő, 2006–2007)

3. NTP-OKA I. A felsőoktatási intézményekben működő tehetséggondozó műhelyek támogatása (Oktatásért Közalapítvány, 2010)

4. NTP-OKA-XXII-A-DE BTK DETEP. A felsőoktatási intézmények karain és tanszékein működő tehetséggondozó műhelyek és a tudományos diákköri tevékenység keretében működő kutatóműhelyek támogatása (Oktatásért Közalapítvány, 2011)

5. NTP-OKA-XXII-B-DE BTK Tudományos Diákkör. A felsőoktatási intézmények karain és tanszékein működő tehetséggondozó műhelyek és a tudományos diákköri tevékenység keretében működő kutatóműhelyek támogatása (Oktatásért Közalapítvány, 2011)

6. TÁMOP-4.2.2.B-10/1 (2011–2013). A Debreceni Egyetem tudományos képzési műhelyeinek támogatása – BTK Tudományos Diákkör. (10. 026. 733 Ft)

7. NTP – XXXI. OTDK-M-12-003. A XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia tudományterületi szekciói lebonyolításának támogatása. (7.360.000 Ft)

8. TÁMOP–4.2.3-12/1/KONV-2012-0048 (2013–2015). Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja a Debreceni Egyetem kutatói, oktatói és hallgatói által (7.000.000 Ft)

 

Blue joomla theme by Template Joomla