alt

Dr. Puskás István szakmai önéletrajza

 

Születési hely, idő:


Debrecen, 1972.02.22.

 

Végzettség

1996 – Magyar nyelv és irodalom – történelem szakos középiskolai tanár, KLTE

1998 – Olasz nyelv és irodalom középiskolai tanár, KLTE

 

Tudományos fokozat

2005 – PhD Irodalomtudomány, Debreceni Egyetem

 

Ösztöndíjak

2013-2014 – Magyary Zoltán ösztöndíj

1999-2000 – MÖB műfordítói ösztöndíj Róma

1999 – MTA-Sasakawa Ösztöndíj

 

 

Eddigi szakmai tevékenység

 

Munkahelyek

2010 – DE BTK Olasz Tanszék, egyetemi adjunktus

2005 – DE TEK BTK Olasz Tanszék, egyetemi tanársegéd

1999 – 2005 Debreceni Nyári Egyetem, nyelvtanár

1996 – 2005 DE TEK BTK Olasz Tanszék, Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi

Tanszék, óraadó

1996 – 1998 Fazekas Mihály Gimnázium, Debrecen, középiskolai tanár

 

Oktatott kurzusok

Öt éves képzés (Olasz szak)

1996-2005 óraadóként

- Olasz irodalomtörténet VII (1996-2005)

- Olasz irodalomtörténet VIII (1996-2005)

- A Dekameron (1996/1997)

- A középkori irodalom (1999/2000 I. félév, magyar szak)

- A reneszánsz irodalom (1999/2000 II. félév, magyar szak)

2005 – 2009 főállású oktatóként

- Olasz irodalomtörténet III. (2005/2006; 2006/2007)

- Olasz irodalomtörténet IV. (2005/2006; 2006/2007) - Olasz irodalomtörténet VII.

- Olasz irodalomtörténet VIII.

- Olasz kultúrtörténet I. (2005/2006; 2006/2007)

- Olasz kultúrtörténet II. (2005/2006; 2006/2007)

- Olasz beszédgyakorlat I (2005/2006)

- Olasz beszédgyakorlat II. (2005/2006)

- Olasz nyelvi gyakorlat I. (2005/2006)

- Olasz nyelvi gyakorlat II. (2005/2006)

- Olasz fordítási gyakorlat I. (2007/2008)

- Olasz fordítási gyakorlat II. (2007/2008)

- Nyelvfejlesztés I. (2008/2009)

- Nyelvfejlesztés II. (2008/2009)

- Szakdolgozati szeminárium

Alapképzés (BA Romanisztika, olasz szakirány) 2007 –

- Bevezetés a bölcsészettudományok módszertanába I-II.

- Bevezetés az újlatin irodalomba

- Irodalmi szövegolvasás I-II.

- Olasz kultúra I-II.

- Fordítási gyakorlat I-II.

- Szakszövegolvasás I-II.

Szakfordító szakirányú továbbképzés:

2010/2011

- Írásbeli és szóbeli üzleti kommunikáció

- Interkulturális ismeretek

Mediterrán Európa - Újlatin kultúrák specializáció:

2011/2012-es tanévtől

- A mediterrán Európa írott kultúrája I-II.

- A régió mai kultúrája

- Művészetek a régióban I-II.

Mesterképzés (MA - Tolmács és fordítói mesterképzés, fordítói szakirány):

Fordítástechnika I-II.

Gazdasági üzleti nyelv I-II.

Értelmiségi modul:

2010/2011, 2012/2013, 2014/2015

- Az underground kultúra I. - Az underground kultúra II.

 

 

Témavezetés, tutorálás, PhD-bírálat, doktori szigorlati bizottság:

 

PhD-témavezetés: 4 (DE IDI olasz alprogram)

1 megvédett PhD-értekezés (2014)

49  megvédett szak-, illetve záródolgozat

OTDK-témavezetés: 5

 DETEP-tutorálás: 10

PhD-fokozatszerzési eljárásban

Bizottsági tagság: 1 (2010, Száraz Orsolya)

PhD szigorlati bizottsági tagság: 1 (2008, Bagossi Edit)

 

 

Külföldi oktatói tevékenység:

2007 – Olaszország, Udinei Egyetem, BA és MA (ERASMUS)

2008 – Olaszország, D’Annunzio Egyetem, BA és MA (ERASMUS)

2009 – Olaszország, D’Annunzio Egyetem, BA és MA (ERASMUS)

2009 – Olaszország, L’Orientale Egyetem, doktori iskola (meghívott oktató)

2010 – Olaszország, Cassinói Egyetem, BA és MA (ERASMUS)

2011 – Olaszország, Cassinói Egyetem, BA és MA (ERASMUS)

2012 – Olaszország, Cassinói Egyetem, BA és MA (ERASMUS)

2013 – Olaszország, Cataniai Egyetem, doktori iskola (ERASMUS)

2014 – Olaszország, L’Orientale Egyetem, doktori iskola (ERASMUS)

2016 - Olaszország, Cataniai Egyetem, doktori iskola (ERASMUS)

 

Egyetemi közélet:

 

2015 – Egyetemi Szakkollégiumi Tanács tagja

2013 – vezető oktató, Pálffy István Művészettudományi Szakkollégium (korábban Pálffy István Színháztudományi Szakkollégium)

2013 – a Debreceni Egyetem olasz kapcsolatainak fejlesztését koordináló rektori megbízott

2013-2015 – az egyetemi Tehetségtanács tagja

2011-2013  – a Kari Tanács tagja

2009 – tutor a DE Tehetséggondozási programjában

2008 –  2013 Kari Oktatási Bizottság tagja

2007 – tutor, projektfelelős (2 nyertes OKA-VII pályázat) a Pálffy István Színháztudományi Szakkollégiumban

2005 – tanszéki ERASMUS-koordinátor (9 új szerződés megkötése olaszországi egyetemekkel, éves hallgatóikiutazások száma: 9-12, olasz vendégoktatók: 1-3, debreceni oktatói mobilitás: 1-3)

 

Részvétel kutatási projektekben:

2011–   a DE BTK-n működő Kora újkori művelődéstörténeti kutatócsoport tagja (OTKA kutatócsoport is, 2011-14: OTKA K101840)

2010-2014 E-LOCAL Life Long Learning nemzetközi projekt a Bolognai Egyetem vezetésével, DE projektkoordinátor

2008 – színházművészeti és színháztudományi projektek a D’Annunzio Egyetemmel, projektkoordinátor és tutor (pályázati támogatás nélkül)

2007– Pálffy István Színháztudományi Szakkollégium, projektfelelős (2 nyertes, OKA-I és VII pályázat)

 

Társasági tagság:

2009– „Europa delle Corti” Társaság tagja (Olaszország)

2015 – AIPI tagja

2016 – ICLA tagja

 

Kitüntetések:

2015 – a Debreceni Egyetem rektorának elismerő oklevele

2005 – Az Olasz Köztársaság magyarországi nagykövetségének elismerő plakettje az olasz kultúra terjesztéséért végzett tevékenységért

 

 

Sorozat-, folyóiratszerkesztés:

2014 – Italianistica Pannonica könyvsorozat szerkesztője, Debrecen (két megjelent kötet)

2013 – Italnistica Debreceniensis szerkesztőbizottságának tagja

2008 –  a Pier Paolo Pasolini életműsorozat szerkesztője, Kalligram Kiadó (hat megjelent kötet)

 

 

Egyéb tevékenység:

2012 – a Velencei Biennále Magyar Irodájának munkatársa (Ludwig Múzeum, Budapest)

1998 – az Opera Közhasznú Egyesület alelnöke

 

Blue joomla theme by Template Joomla